Samenspraak & Tegenspraak - Partos' impressie van de 'linking & learning' dagen

Nieuws

Voor het derde jaar op rij organiseerde het Ministerie de linking & learning dagen op 6 en 7 februari 2019 voor organisaties die als onderdeel van het subsidieprogramma Samenspraak & Tegenspraak financiering ontvangen. Meer dan ooit waren ook de organisaties uit het mondiale zuiden vertegenwoordigd. Zo’n honderd deelnemers, waaronder ook ambtenaren en wetenschappers, bogen zich over kwesties als macht, middelen en strategische samenwerking. De tweedaagse bijeenkomst kenmerkte zich door de aandacht voor dialoog en zelfreflectie. Partos geeft een korte impressie van de linking & learning dagen waar grote openheid en aandachtig luisteren sterk aanwezig was.


Op de eerste dag maakten we vooral de stand van zaken op. Wat iedereen bij bleef van de presentatie door Jelmer Kamstra (DSO/MO) van de analyse van de mid term reviews was dat de resultaten op het gebied van gender onduidelijk zijn. In een door Partos geïnitieerde ronde tafelgesprek gaven deelnemers aan deze “Gender – oeps!” ervaring te herkennen. We vinden het zo een belangrijk onderwerp, maar zijn ook zoekende: wat kunnen we meer en beter doen? Eén van de aanbevelingen is: maak aandacht voor gender en exclusie expliciet vanaf het begin, zowel als onderdeel van je contextanalyse als van je Theory of Change.

 

Op de tweede dag maakten we kennis met de resultaten en aanbevelingen van de Include-onderzoeken naar de New Rols of CSOs for Inclusive development. In de gesprekken over de toekomst van de strategische samenwerking werden er interessante en soms prikkelende suggesties gedaan aan alle betrokken partijen:

 

  • Maak macht in de samenwerking in al zijn vormen zichtbaar en bespreek het. Spreek niet langer in noord-zuid verhoudingen, maar over mondiale uitdagingen en lokale problemen, over partnerschappen op basis van solidariteit en meerwaarde die daarbij passen, en mobiliseer de macht en middelen (geld, kennis, voice, netwerken) die nodig zijn om het werk gedaan te krijgen. Begin met een analyse van mondiale en lokale problematiek, kies voor thema’s en maak dan pas een keuze voor landen en regio’s.

 

  • Lokaal zeggenschap is de kern: community based organisations hebben een stem, maar geen ruimte om volwaardig te acteren. Het gaat daarbij om civic space, maar ook om organisational space. Luister naar hen, en kijk samen wat je kan doen om die ruimte te creëren, zodat zij hun leiderschap kunnen ontwikkelen. Besteed aandacht aan diversificatie van inkomen en financiering door lokale fondsen en gemeenschappen. Het versterkt hun legitimiteit en zeggenschap.

 

  • Blijf gaan voor maximale flexibiliteit in programma en financiering, zet de geboden flexibiliteit maximaal door naar je partnerschappen. Moedig lokale organisaties aan die flexibiliteit volledig te gebruiken, en lobby bij andere donoren voor dezelfde flexibiliteit. Laat de huidige financieringsmechanismen beter op elkaar aan sluiten.

 

Tijdens deze tweede dag werd door het ministerie van Buitenlandse Zaken ook een schets gegeven van het toekomstige subsidiekader, de opvolger van de huidige strategische partnerschappen. Uitgangspunt bij de volgende partnerschappen zijn: civic space, innovatie, mensenrechten, movement building en shifting power (niet zozeer leiderschap). Verder werd aangegeven dat de landenkeuze volgt uit de probleemanalyse. Het is nog niet duidelijk hoeveel nieuw partnerschappen er zullen komen (nu zijn het er 25). Uitgangspunt is dat de financiële verdeling tussen de verschillende modaliteiten van Samenspraak en Tegenspraak gelijk blijft.

 

 

Een volledig verslag van deze bijeenkomst met alle deelsessies wordt voorbereid door het Ministerie en zal door Partos met al haar leden worden gedeeld.

 

Partos inbreng in het consultatieproces

Partos heeft aanbevelingen opgesteld voor de herziening van de strategische partnerschappen voor Samenspraak en Tegenspraak. Deze inbreng is gemaakt op basis van een uitgebreide consultatie met leden. Deze is gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het uitgebreide document volgen de specifieke aanbevelingen in twee categorieën: I) Wat uit de huidige Partnerschappen behouden zou moeten worden en II) Voorgestelde veranderingen. Lees verder in het volledige document