Rijksbegroting 2020: Politieke behandeling

Nieuws

In de Partos begrotingsreactie valt al te lezen dat er geen grote wijzigingen plaatsvinden in het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Daarmee is het begrote ontwikkelingsbudget voor 2020 procentueel lager dan het in 46 jaar is geweest. Na de presentatie van de begroting door het kabinet was De Kamer aan de beurt met de presentatie van een tegenbegroting en de algemene politieke beschouwingen.


Tegenbegroting & Algemene Politieke Beschouwingen
Wie na deze begrotingsanalyse zijn hoop had gevestigd op de tegenbegroting van de oppositie, komt van een koude kermis thuis. Zij leggen hun prioriteiten elders en wijzigen niets aan het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Gelukkig bleek tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dat partijen wel degelijk geschrokken waren van de tegenvallende ODA percentages. Aan het einde van de eerste dag beschouwingen waarin nauwelijks buiten de landsgrenzen werd gekeken was het Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren die Seegers vroeg:

“Maar dat brede welvaartsbegrip gaat ook over het goede leven buiten ons land, namelijk in landen waar het minder is, waar mensen moeten strijden, elke dag weer, omdat zij honger hebben of omdat zij geen kans hebben op een eerlijk en duurzaam bestaan. Als wij in dat licht kijken naar de Miljoenennota, zien wij dat het percentage dat wordt uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking op een niveau staat dat net zo laag is als in 1973. Dat stelt mij teleur, met de ChristenUnie in het kabinet, die ik al die jaren heb horen pleiten voor een hoog ontwikkelingssamenwerkingsbudget. Dus ik vraag mij af waarom dit zo gekomen is en waarom de ChristenUnie niet strijdt voor een hoger ontwikkelingssamenwerkingsbudget.”

In dit interessante interruptiedebat geeft Seegers aan dat dit budget als het aan de ChristenUnie lag wel degelijk omhoog zou gaan. In reactie daarop dient Marianne Thieme een motie in waarin zij het kabinet verzoeken de belofte na te komen dat er wordt geprobeerd te streven naar het eerder bereiken van een ontwikkelingsbudget van 0.7%. Deze motie wordt breed ondersteund en aangenomen door: PvdD, D66, GL, PvdA, CDA, CU, SGP, SP, DENK en 50+.

Verdere behandeling:

De begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal de komende maanden in meer detail besproken worden door de commissie. Zo mag de commissie feitelijke vragen stellen tot 30 oktober, zal er een technische briefing komen en wordt er waarschijnlijk een wetgevingsoverleg gepland. De plenaire behandeling van de begroting van BuHaOs zal zijn in week 48.

Op de hoogte blijven van alle politieke ontwikkelingen m.b.t. de begrotingsbehandeling kan via de wekelijkse Partos Politieke Monitor. Op de hoogte zijn van wat Partos richting politiek doet en hoe jij daarbij aan kunt haken kan door je aan te melden voor het Partos lobbynetwerk en daarbij behorende maandelijkse nieuwsbrief. Voor beide lijsten kun je je aanmelden bij Marije ten Have via Marije@remove-this.partos.nl