Rethinking Power and Resources

Nieuws

Rethinking Power and Resources, dat was de titel van een ontbijtsessie dat Partos organiseerde samen met Wilde Ganzen en CIVICUS. Locale, community-based organisaties in zuidelijke landen hebben beperkte toegang tot de beschikbare financiële middelen. Wat zijn passende financieringsmechanismen en samenwerkingsvormen die deze organisaties versterken?


Donoren werken doorgaans met grote subsidies en stringente voorwaarden, waar deze organisaties niet aan kunnen voldoen. Of waarmee ze, wanneer ze zich daar toch naar richten, het contact verliezen met de gemeenschap voor wie ze werken. Wat zijn passende financieringsmechanismen en samenwerkingsvormen die deze organisaties versterken, juist in situaties waar hun legitimiteit en positie ter discussie staat? Welke kansen en moeilijkheden zien we? Dat was het thema waarover vertegenwoordigers van Partos lid organisaties, filantropische vermogensfondsen en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van gedachten wisselden op 22 oktober in de Bazaar of Ideas. Het was de start van een uitwisseling over bestaande benaderingen en nieuwe mogelijke oplossingen op dit thema.

 

Hoewel financiering altijd een grote uitdaging is geweest voor het maatschappelijk middenveld wereldwijd, hebben maatschappelijke organisaties in het zuiden - met name de kleinere, minder formele groepen - meer moeite om toegang te krijgen tot financiering. Veel zuidelijke organisaties zijn niet in staat om aan de vereisten van subsidies van donoren te voldoen. Dit onderwerp hangt nauw samen met de kwestie van de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Hoewel maatschappelijke organisaties proberen te voldoen aan de criteria van financiers en daarom ook proberen op te schalen, lopen zij wel daarmee het risico de verbinding met de lokale gemeenschappen te verliezen waar ze voor werken. En deze legitimiteitskwestie wordt in toenemende mate tegen hen gebruikt door staats- en niet-statelijke actoren die geen ruimte willen geven aan het maatschappelijk middenveld.

 

Ondanks deze trend zien we ook dat het organisaties steeds beter lukt om samen te werken en samen op te trekken in de aanpak van machtsongelijkheid en toegang tot financiering. Enkele inzichten en discussies die naar voren kwamen tijdens de sessie:

  • Het is belangrijk om kritisch te reflecteren op de systemen waarin we werken. Wat gebeurt er wanneer organisaties te veel macht verzamelen? Wat is het effect van verticale vormen van kracht? Hoe kan een hiërarchisch systeem worden toegerust om sociale verandering teweeg te brengen, hoe ziet een typisch bottom-up proces eruit?
  • We moeten zoeken naar mogelijkheden om voort te bouwen op het sociaal kapitaal binnen lokale gemeenschappen. Er is soms een gebrek aan vertrouwen rond ontwikkelingsorganisaties, maar mensen vertrouwen vaak wel organisaties die uit de gemeenschap zelf voortkomen.
  • Het is belangrijk om meer naar gemengde modellen te kijken, waar maatschappelijke organisaties niet alleen financiering ontvangen van grote instellingen en buitenlandse donoren, maar ook van lokale groepen, inclusief donoren binnen de gemeenschappen die ze steunen.
  • De voordelen van het mobiliseren van lokale middelen gaan verder dan het daadwerkelijke geld. Het verhoogt het eigenaarschap bij organisaties, brengt actieve betrokkenheid binnen de gemeenschap tot stand en vereist dat organisaties transparant zijn ten opzichte van hun achterban. 
  • Sponsoren zien zichzelf vaak alleen als financiers. Als financier ben je echter een deel van het netwerk en kun je een innovator zijn binnen het netwerk en elkaars krachten versterken.
  • Relaties tussen Noordelijke en Zuidelijke partners moeten gericht zijn op een constructief en gelijkwaardig partnerschap en op basis van complementariteit. Het is belangrijk om het zuidelijke leiderschap te bevorderen.

Lees hier het uitgebreidere verslag met de belangrijkste uitkomsten, achtergrond informatie en vervolgactiviteiten. Ook interessant in dit kader is de publicatie Joining forces, sharing power over nieuwe vormen van samenwerking. Voor meer informatie rond het vervolg is Anne-Marie Heemskerk contactpersoon (amh@partos.nl).