Regeerakkoord geeft hoop voor ontwikkelingssamenwerking

Nieuws

Als branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking is Partos verheugd met de ruim €1,7 miljard die Rutte III extra uittrekt voor ontwikkelingssamenwerking. Partos realiseert zich dat dit een zwaarbevochten punt is geweest tijdens de formatie en waardeert deze inzet voor ontwikkelingssamenwerking, een onderwerp dat juist in deze tijden zo van belang is. Na de bezuinigingen van Rutte II maakt Nederland eindelijk weer een voorzichtige beweging richting de internationale norm van 0.7% van het BNI.


De nieuwe regering wil de extra middelen in het bijzonder richten op de oorzaken en gevolgen van migratie. Partos roept de regering op om daarbij verder te kijken dan symptoombestrijding en dus te werken aan structurele oplossingen voor armoede en ongelijkheid. Hoog nodig in deze tijd, want oorlog, instabiliteit en uitzichtloosheid jagen grote aantallen mensen op de vlucht naar een beter bestaan. Mondiale uitdagingen als klimaatverandering en voedselzekerheid treffen de armste landen al jaren het zwaarst, maar raken door onderlinge verbondenheid ook ons eigen land. Partos is content dat nu blijkt dat ook de Nederlandse politiek hierop anticipeert. “Tot onze tevredenheid zagen we in veel verkiezingsprogramma’s meer steun voor ontwikkelingssamenwerking. Wij zijn blij dat het kabinet dat heeft doorgetrokken in dit regeerakkoord na jaren van bezuinigingen”, aldus Partos-directeur Bart Romijn.

   

De partijen die willen investeren in ontwikkelingssamenwerking vormen samen een meerderheid in beide Kamers. (graphic via Volkskranttool):

 

Vertrouwen in de toekomst ook voor ontwikkelingssamenwerking
Partos is blij dat het kabinetsmotto ‘Vertrouwen in de toekomst’ ook voor ontwikkelingssamenwerking geldt. Dit nieuwe kabinet verhoogt het budget en maakt het financiële plaatje voor de komende jaren daarmee positiever. Door de structurele bezuinigingen van Rutte II* blijft de internationaal afgesproken norm van 0.7% van het BNI helaas wel uit zicht.

 

 

Ook is Partos tevreden met de erkenning in het regeerakkoord van de rol voor het maatschappelijk middenveld, vanwege haar specifieke expertise en bereik. Romijn is optimistisch: “Maatschappelijke organisaties staan midden in de samenleving en zijn nodig voor het duurzaam en inclusief maken van ontwikkeling. Het is daarom belangrijk dat ruimte voor het maatschappelijk middenveld, die wereldwijd sterk onder druk staat, door de regering wordt erkend als broodnodig.”

 

Partos ziet uit naar een constructieve samenwerking met de nieuwe Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Wij wensen de aankomende bewindspersoon de benodigde politieke kracht en wijsheid toe om serieus werk te maken van ontwikkelingssamenwerking en het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs). Ervan uitgaande dat dit slechts het begin is van een opwaartse trend door dit kabinet, heeft Partos ook vertrouwen in de toekomst!


*Rutte II besloot om jaarlijks te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Deze bezuinigingen (in totaal €1,4 miljard per jaar) werken ook door na hun regeerperiode.