Reactie Partos op verkiezingsuitslag: “Druk vanuit de samenleving en sector zal nodig blijven tijdens de formatie”

Nieuws

Na een door corona bijzondere verkiezingscampagne heeft de kiezer vorige week gesproken. Wat opvalt is de winst van de VVD en andere rechtse partijen. Daarnaast valt ook op dat D66 het heel goed heeft gedaan. D66 met ‘onze’ minister als lijsttrekker.


Momenteel verkennen D66 en VVD de coalitiemogelijkheden. Op basis van het verkiezingsprogramma, de CPB-doorrekening én het ondertekenen van het OS-stembusakkoord, mag verwacht worden dat D66 zich sterk zal maken voor een volwaardig ontwikkelingsbudget en -beleid. Het ligt in de rede dat net als de afgelopen 4 jaar toegewerkt zal worden naar een coalitie van minimaal 4 partijen. Het CDA is een logische derde partij. Bijvoorbeeld vanwege de benodigde meerderheid in de Eerste Kamer. Het is te hopen dat een andere pro-OS-partij aanschuift, zodat samen opgetrokken kan worden. In dit geval zou het CDA mogelijk als sleutelpartij gelden als het gaat om internationale samenwerking en zullen wij hier dan ook volledig op inzetten.

Hoe nu verder?

Hoewel D66 zich zeer duidelijk heeft uitgesproken voor ontwikkelingssamenwerking en het centraal stellen van de SDG’s, zal dat niet zonder slag of stoot binnengehaald kunnen worden, mede door de sceptische houding van de VVD tegenover ontwikkelingssamenwerking, én verschillende nationale dossiers waar linkse partijen zich ook voor zullen hard maken. Druk vanuit de samenleving en sector zal nodig blijven. We zullen er met elkaar voor moeten zorgen dat ontwikkelingssamenwerking hoog op hun agenda komt te staan, zodat ze er echt een punt van maken in eventuele onderhandelingen. Net als 4 jaar geleden kunnen we daarvoor een beroep doen op het stembusakkoord dat verschillende partijen hebben ondertekend.

 

Blijf op de hoogte

De komende dagen wordt duidelijker in welke richting de nieuwe Tweede Kamer zich beweegt. Uiteraard volgt Partos dit op de voet en worden vervolgacties uitgewerkt en ingezet. Als je hiervan op de hoogte wil blijven, abonneer je dan op de Partos Politieke Monitor via monitor.partos.nl en meld je aan voor het Partos Lobbynetwerk via Koos de Bruijn, via koos@remove-this.partos.nl.