Reactie Partos op begroting BHOS: “Oplopende daling is onverantwoord, onverstandig en onhoudbaar”

Nieuws

Volgende week staat de voortzetting van de behandeling van de Begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op de agenda. De eerste termijn moest drie weken geleden onderbroken worden in verband met een corona-zelfisolatie van minister Kaag. De tweede termijn van de Tweede Kamer belooft veel interessants voor deze voortzetting.


In de eerste termijn werd volop vooruit gekeken naar de komende Kamerverkiezingen. Kamerleden namen elkaar de maat over wat de verschillende partijen in hun conceptverkiezingsprogramma aankondigen over ontwikkelingssamenwerking. Dat er in de tussentijd een aantal verkiezingsprogramma’s bij is gekomen, waaronder het weinig hoopgevende conceptprogramma van de VVD, doet vermoeden dat de voortzetting komende week ook in verkiezingsdynamiek gaat vervallen.

Dat zou spijtig zijn, omdat er door dit kabinet nog belangrijk werk te verzetten is. Werk dat niet vooruitgeschoven kan worden tot na de verkiezingen, naar het volgende kabinet.

Want op de begroting voor komend jaar staan voor ruim 110 miljoen euro nog in te vullen bezuinigingen. Dit ondanks dat geld uit toekomstige begrotingen is weggehaald. In politiek jargon: door kasschuiven. Daarmee los je niets op. Sterker nog, daarmee begint een volgend kabinet in de min. Gereserveerd geld voor de toekomst naar voren halen is geen duurzame oplossing. Door deze kasschuif krimpt het BHOS-budget de komende jaren.

Deze ontwrichtende tijden vragen om perspectief, een punt op de horizon. Internationaal zullen de economische en sociale gevolgen van het coronavirus nog lang voelbaar blijven. De coronacrisis leent zich juist bij uitstek voor internationale samenwerking en zou gebruikt moeten worden om een duurzamere wereld dichterbij te brengen. Een wereld die inclusief, vreedzaam, rechtvaardig en duurzaam is, voor iedereen. Nederland is dat aan zijn stand verplicht.

Partos vindt deze oplopende daling dan ook onverantwoord, onverstandig en onhoudbaar. En al helemaal niet in het belang van Nederland. Ons eigen economisch herstel kan pas worden doorgezet als alle continenten weer volop meedraaien in de wereldeconomie. Verder zal COVID-19 hoogstwaarschijnlijk leiden tot migratiedruk op de Europese buitengrenzen. Nederland is historisch gezien een land dat internationaal een helpende hand biedt. Zet die traditie voort. Want uiteindelijk is de pandemie bedwingen een kwestie van welbegrepen eigenbelang. En daarbinnen past de huidige aangekondigde oplopende daling helemaal niet.