Premier Rutte, spreek Erdogan aan op arrestaties mensenrechtenverdedigers

Nieuws

In een gezonde maatschappij hebben burgers de ruimte om hun mening te uiten en voor hun rechten op te komen. In tal van landen worden deze rechten geschonden. Ook nu weer in Turkije waar een groep medewerkers van mensenrechtenorganisaties tijdens een training van onze lidorganisatie Hivos werden opgepakt. Partos roept premier Rutte op de Turkse president Erdogan hier tijdens de G20-top stevig aan te spreken en aan te dringen op hun onmiddellijke vrijlating.


Dit Turkse voorbeeld maakt pijnlijk duidelijk dat de vrijheid je te organiseren en te uiten geen vanzelfsprekendheid is. In meer dan honderd landen staan burgers en burgerbewegingen onder druk. Daarom is het belangrijk dat de G20 leiders zich in stevige bewoordingen uitspreken voor een sterke samenleving waarin burgers zich mogen uiten, vrij participeren en zich voor het publieke doel mogen organiseren. Morgen begint de G20-top in Duitsland.

 

Ruimte voor maatschappelijke organisaties en individuen is belangrijk voor duurzame en inclusieve ontwikkeling. Nederland heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd, zowel met het versterken van maatschappelijke organisaties als door op te komen voor mensenrechten.

Partos roept premier Rutte op de Turkse president Erdogan hier tijdens de G20-top stevig aan te spreken en aan te dringen op hun onmiddellijke vrijlating.

Daarom is ook in dit geval politieke actie van Nederland zeer belangrijk. Om te beginnen tijdens de G20 richting president Erdogan en vooral ook met een pleidooi voor ruimte voor burgers en burgerbewegingen als basisvoorwaarde voor een gezonde samenleving wereldwijd. Maar ook door deze ruimte voor burgers, en daarbinnen mensenrechten, nog veel centraler in het buitenlandse beleid te zetten.

 

Maatschappelijke organisaties en bewegingen kunnen ook nog een extra slag maken. Gelukkig is er veel creatief verzet. Recent heeft het innovatieplatform van Partos, The Spindle, samen met The Broker en CIVICUS  voorbeelden van dit creatieve verzet gebundeld in de publicatie: Activism, Artivism and Beyond. Partos hoopt dat dit inspireert tot krachtiger verzet tegen beperkingen en bescherming van activisten.