Politieke update | AIV-advies en acties

Nieuws

Op 11 mei publiceerde de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) haar advies over de Nederlandse inzet bij de internationale aanpak van Corona. Volgens de AIV is een stevige internationale inspanning noodzakelijk om een verdere gezondheidscrisis te voorkomen en instabiele gebieden een sociaaleconomisch perspectief te bieden. De basis hiervoor is medemenselijkheid en solidariteit, maar dit is ook in het belang van Nederland. Volgens de AIV is er in ieder geval 1 miljard euro nodig, welke uit de algemene middelen van de begroting moet komen.


Maandag 18 mei sprak de AIV met de commissie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De VVD en het CDA stelden constructieve vragen over de mogelijke invulling van een internationale strategie. D66 riep op het huidige ontwikkelingsbudget te intensiveren. Een verslag van het gesprek lees je terug op de Partos Politieke Monitor.

De ChristenUnie en D66 hebben zich achter het advies van de AIV geschaard. Ook de SGP steunt een stevige OS-begroting. Tijdens het plenaire coronadebat van 20 mei wees SGP-leider van der Staaij erop dat het kabinet moet voorkopen dat de Nederlandse begroting voor Ontwikkelingssamenwerking door economische achteruitgang in een vrije val terechtkomt. Diverse media schrijven dat er bij het CDA verdeeldheid lijkt te zijn over de precieze financiering van een internationale aanpak en dat de VVD ligt nog dwars als het gaat om extra geld.

Binnen enkele weken wordt er een reactie verwacht van het kabinet over het AIV-advies verwacht, inclusief een financiële paragraaf. 

Acties vanuit Partos 
Partos werkt nu op 2 sporen. Allereerst pleiten we er bij regering en coalitie voor om het advies van AIV advies ter harte te nemen en op korte termijn uit te voeren. Hierbij maken wij ons hard voor het besteden van deze gelden via het maatschappelijk middenveld, en wijzen wij op het belang van het betrekken van lokale organisaties bij een effectieve corona-aanpak.

Daarnaast richten wij ons op het behoud van het absolute ODA-budget (budget voor officiële ontwikkelingshulp), dat gekoppeld is aan het BNP en tijdens een teruggang van de economie ook zal zakken. Wij pleiten ervoor om het absolute ODA-budget niet te verlagen in een tijd waarin internationale solidariteit extra belangrijk is. Een éénmalige impuls van 1 miljard is belangrijk voor de aanpak van Covid-19, maar mag het structurele BuHa-OS budget niet schaden.

Voor nu is het cruciaal dat het CDA zich achter de plannen schaart en dat de VVD ook inziet dat het steunen van minder welvarende groepen ook in het belang van Nederland is. Heb jij, of heeft jouw achterban goede contacten binnen het CDA of de VVD? Laat dan aan de fractieleiders van jouw partij dan horen hoe belangrijk een stevige OS-respons is. Neem voor meer informatie contact op met Koos de Bruijn (koos@partos.nl)