Partos reactie op de begrotingsbehandeling

Nieuws

De begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), gepubliceerd op Prinsjesdag, zal in de week van 26 oktober behandeld worden door de vaste BHOS commissie in de Tweede Kamer. Ter voorbereiding op die behandeling stuurt Partos input naar de commissieleden om de belangen van onze sector te verduidelijken. Natuurlijk erkent Partos dat de begroting er één is in ontzettend rare tijden, maar dat betekent niet dat er geen verbeterpunten zijn voor onze sector. Het belang van internationale samenwerking kwam prominent terug in de troonrede en de begroting zou op die mooie rede moeten aansluiten. Het is echter maar de vraag of dit het geval is.


Helaas wordt er nog steeds naar 'kasschuiven' gegrepen om het budget voor ontwikkelingssamenwerking (OS) te stutten. Hier is Partos dan ook uiterst kritisch op en we hopen nog altijd dat het kabinet deze maatregel terug zal draaien. Partos zou graag zien dat het budget op peil wordt gehouden uit de algemene middelen van de begroting zodat het toekomstige budget voor onze sector ook gewaarborgd blijft. Partos zet zich hier nog altijd voor in. Nederland behoort tot de welvarendste en veiligste landen ter wereld. Nederland is het verplicht om deze welvaart en veiligheid te delen met de meest kwetsbare groepen.

Naast onze inzet voor het OS-budget leggen we de focus in onze reactie ook op het belang van beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling. Kort gezegd houdt dit in dat beleid dat in Nederland wordt gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen, geen negatieve impact op ontwikkelingslanden zou moeten hebben. Partos ziet veel ruimte voor verbeteringen. Zo is het nog maar de vraag of deze negatieve effecten op ontwikkelingslanden momenteel voldoende gesignaleerd worden binnen de verschillende ministeries. Ook wordt het huidige bestaande kader voor het signaleren van deze negatieve effecten, de zogeheten SDG-toets, nog onvoldoende toegepast. Het is belangrijk dat het kabinet ervoor zorgt dat dit kader effectief wordt geïntegreerd in het beleidsformuleringsproces. Beleid dat in Nederland wordt gemaakt mag geen schadelijk effect hebben op ontwikkelingslanden. 

Zou je graag meer willen weten over hoe Partos de belangen van de ontwikkelingssamenwerkingssector behartigt in Den Haag? Stuur dan een mailtje naar koos@remove-this.partos.nl

Download

Partos_reactie_op_BHOS_begroting.pdf 165 KB