Partos ledenwaarderingsonderzoek: de belangrijkste inzichten

Nieuws

Afgelopen zomer liet Partos een ledenwaarderingsonderzoek uitvoeren door consultancybureau Birch. Dit leverde enkele waardevolle inzichten op om te delen. In de toekomst wil Partos een extra impuls geven aan ledenmanagement, de ‘gezamenlijkheid’ van de vereniging mobiliseren voor meer impact en intensiever interacteren met alle leden.


Eerdere onderzoeken onder de Partos-leden leidden onder meer tot het huidige toekomstscenario ‘Verbinden voor Vernieuwing en Impact’, waaruit het Partos innovatieplatform The Spindle voortkwam. Ook kwam er meer focus op activiteiten waarmee Partos juist door de gezamenlijke inzet van leden het verschil kan maken.

 

Dit jaar deden er in totaal 85 respondenten mee aan het onderzoek. Hiervan deden er 74 mee via de online enquête en 11 respondenten via telefonische interviews. Deze 85 personen vertegenwoordigden bij elkaar 48 verschillende lidorganisaties. De response rate was niet helemaal waar Partos op had gehoopt. Desondanks leverde het onderzoek waardevolle inzichten op.

 

Leden zijn over het algemeen tevreden
Het gemiddelde ‘rapportcijfer’ voor Partos is een 7,1 (in eerder onderzoek 7,0). Dit ligt weliswaar boven het landelijke gemiddelde van brancheverenigingen (een 6,5 volgens AON), maar Partos heeft meer ambitie. Waar voorheen 33 procent van de respondenten het eens was met de stelling ‘Partos vangt de signalen van leden redelijk goed en actief op’ is dat nu 49 procent. Op dit vlak wil Partos voortgang blijven maken door een extra impuls te geven aan ledenmanagement, namelijk op drie manieren: responsief luisteren naar leden, kwaliteit leveren aan leden en leden mobiliseren.

 

De belangrijkste taken van branchevereniging Partos
Lobby voor gemeenschappelijke doelen komt duidelijk naar voren als belangrijkste activiteit van Partos, terwijl netwerk- en leerbijeenkomsten de meeste waardering krijgen. Bemoedigend is dat meer dan 80 procent van de respondenten de inzet op ‘gezamenlijkheid’ ondersteunt. Dit lijkt voor een branchevereniging misschien een open deur. Maar dat is het zeker niet: Partos is niet het kernteam van tien medewerkers, maar het geheel van ruim honderd organisaties met duizenden medewerkers die in hun diversiteit én gezamenlijkheid een enorm potentieel hebben.

Partos is niet het kernteam van tien medewerkers, maar het geheel van ruim honderd organisaties met duizenden medewerkers die in hun diversiteit én gezamenlijkheid een enorm potentieel hebben.

De opgave voor Partos is om dat te mobiliseren voor impact en ook voor het versterken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Het blijft een uitdaging om te laten zien dat ontwikkelingssamenwerking resultaten boekt. Via de World’s Best News Campagne en anderszins. We zullen resultaten slimmer en opvallender over het voetlicht moeten krijgen, ook samen met de overheid en andere partners. Ontwikkelingssamenwerking is in een ingrijpende transitie en Partos wil hierin leidend zijn. Daar past bij dat we de creativiteit en vernieuwing in ontwikkelingssamenwerking en bij onze leden stimuleren, én breed uitmeten bij media en publiek. In het verlengde van de veranderingen binnen ontwikkelingssamenwerking blijkt uit het ledenonderzoek ook dat we voortdurend naar de juiste insteek voor belangenbehartiging moeten blijven zoeken - binnen en buiten de overheid.

 

Meer interactie
Het ledenonderzoek is slechts een van onze interactievormen met leden. Ook werkgroepen en bijeenkomsten, de Algemene Ledenvergaderingen, en allerlei persoonlijke contacten geven richting aan ons werk en onze jaarplannen. Het motto blijft: Samen Werkt.

 

Wil je meer weten over de uitkomsten van het ledenwaarderingsonderzoek? Voor leden is het volledige rapport opvraagbaar bij Partos.