Partos kijkt uit naar SDG Impact Summit

Nieuws

Komende maandag is Partos aanwezig op de SDG Impact Summit in het KIT in Amsterdam, precies twee jaar nadat Nederland en de overige 192 lidstaten van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDGs) vaststelden. Tijdens deze summit kijken we waar Nederland staat met de implementatie van de SDGs, welke kansen we nog kunnen pakken en welke uitdagingen er nog liggen.


Maar liefst 450 vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden, young professionals en Kamerleden komen samen op de summit. We gaan met elkaar in debat om te kijken wat we nog meer kunnen doen om de zeventien SDGs te bereiken. Partos-directeur Bart Romijn zit in het discussiepanel en Partos draagt ook op andere manieren bij aan de bijeenkomst. Allereerst met de oproep aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet voor een #duurzaamregeerakkoord, waarin de SDGs centraal staan. Deze oproep is een initiatief van Partos en De Groene Zaak en wordt inmiddels ondersteund door meer dan 425 organisaties en bedrijven.

 

Tijdens de summit kijken we waar Nederland staat met de implementatie van de SDGs, welke kansen we nog kunnen pakken en welke uitdagingen er nog liggen.

Daarnaast lanceert Building Change, de samenwerking tussen Partos, Woord en Daad en Foundation Max van der Stoel, de campagne ‘Adopteer een SDG’. Kamerleden adopteerden de afgelopen maanden specifieke SDGs, waarmee zij aangemoedigd worden om deze SDG als leidraad te nemen bij hun werkzaamheden en hun werk te zien door een ‘SDG-bril’. Tijdens de summit is de aftrap, waarna de Kamerleden door verschillende NGOs, waaronder meerdere Partos-leden, gemonitord worden in hun werkzaamheden voor een periode van zes maanden. De verwachting is dat Kamerleden gedurende deze zes maanden meermaals refereren naar ‘hun’ SDG in debatten en via de (sociale) media. ‘Adopteer een SDG’ moet een eerlijke en ambitieuze uitvoering van de SDGs stimuleren.

 

Vanuit Building Change neemt Woord en Daad ook de organisatie van één van de tien paneldebatten op zich. In de workshop ‘Van ondertekening naar financiering: alle hens aan dek! Op zoek naar kansen om de SDGs te financieren’, komen onder meer de thema’s belastingverschuiving, belastingontwijking en mogelijke financieringsvormen aan bod.