Partos hoopt op duidelijkheid rondom AWEPA

Nieuws

Gisteren berichtte de NOS dat €1,6 miljoen verdwenen is bij de organisatie AWEPA, een lid van Partos. Inmiddels is ook het faillissement voor AWEPA aangevraagd. AWEPA heeft tot dusver zelf geen verklaring over de aantijging die door de NOS naar buiten is gebracht.


Lidorganisaties houden zich aan de binnen Partos geldende afspraken van goed bestuur, financieel beheer, transparantie en verantwoording. Afwijken van deze basisafspraken wordt niet getolereerd.

 

Ontwikkelingsorganisaties bestaan bij gratie van het publieksvertrouwen, daarom investeren ze veel in goed financieel beheer, zorgvuldige verantwoording, transparantie en goed bestuur. Het zijn niet voor niks juist ontwikkelingsorganisaties die hoog scoren bij de jaarlijkse Transparantprijs.

 

De berichtgeving over de gang van zaken bij AWEPA, zoals die in het nieuwsbericht van de NOS, heeft ons zeer verontrust. Partos is blij met het onderzoek dat Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft aangekondigd. Partos hoopt dat AWEPA zelf zo snel mogelijk duidelijkheid geeft.