Open gesprek met Tweede Kamer: begrip voor complexiteit

Nieuws

Maar liefst vijfenhalf uur was er ingepland voor het rondetafelgesprek gisteren in de Tweede Kamer, over de ‘misstanden in de noodhulpsector’. Partos was blij met de kans om de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHaOS) te spreken, die met dit rondetafelgesprek laat zien de dilemma’s in de sector serieus te nemen.


Hierdoor kon Partos toelichten dat het voortbouwt op bestaande maatregelen en samenwerkt met andere partijen aan een integraal integriteitssysteem. Dit systeem biedt de kans om maatregelen inpasbaar, toepasbaar en proportioneel te maken. Dit alles om ervoor te zorgen dat de drempel om meldingen te doen zo laag mogelijk is.

 

[Lees ook deze update over Partos’ activiteiten omtrent dit dossier]

 

Het rondetafelgesprek bestond uit drie rondes met sprekers, namelijk NGOs, toezichthouders & koepelorganisaties en deskundigen (zie onderaan). Alle genodigden konden van tevoren position papers met de Tweede Kamer delen. Deze zijn op de commissie-website verzameld. Na korte presentaties van de genodigden, kregen de Kamerleden het woord. De NGO-directeuren kregen in het begin vooral vragen van de Kamerleden Van Weerdenburg (PVV) en Becker (VVD). Zij waren met name geïnteresseerd in de communicatie omtrent de misstanden in Haïti in 2012. Hoewel de antwoorden van Farah Karimi (directeur Oxfam Novib) de meeste Kamerleden tevreden stemde, lieten de PVV-er en VVD-er hun framing niet achterwege op Twitter. Achteraf zei Partos-directeur Bart Romijn: “Daarmee lijken deze misstanden voor VVD en PVV vooral een stok om Oxfam Novib mee te slaan, in plaats van een vertrekpunt voor op te lossen problemen.”

 

Niet stil gezeten
Andere Kamerleden zeiden zich te willen concentreren op het voorkomen van dergelijke misstanden in de toekomst en stelden hier goede, constructieve en kritische vragen over. Bovendien gaven de Kamerleden de NGOs een compliment over hoe serieus en intensief het onderwerp is opgepakt en leeft onder de organisaties. De Kamerleden van de commissie merkten op deze manier in positieve zin op dat de sector niet stil heeft gezeten. Bart Romijn lichtte in het tweede onderdeel van het rondetafelgesprek het actieplan voor een integraal integriteitssysteem toe. Hij gaf aan dat hier al vanaf het begin hard aan gewerkt wordt. Het systeem biedt de kans om maatregelen inpasbaar, toepasbaar en proportioneel te maken. De vragen van de Kamerleden hierover gingen vooral in op hoe dit systeem er dan uit komt te zien en welke tijdlijn realistisch is. 

Het integriteitssysteem biedt de kans om maatregelen inpasbaar, toepasbaar en proportioneel te maken.

Context en cultuur
Prof. dr. ir. Thea Hilhorst was aanwezig als enige deskundige in de laatste ronde. Zij is Hoogleraar Humanitaire hulp en wederopbouw aan de Erasmus universiteit. In haar position paper komt zij met zes punten om rekening mee te houden bij het bedenken van passende maatregelen. Bijvoorbeeld dat de dilemma’s en misstanden zeer complex zijn en dat de context en cultuur erg belangrijk zijn. Ook gaf Hilhorst een waarschuwing dat transparantie niet gestraft moet worden, omdat dit kan leiden tot ‘wegduik-gedrag’.

 

Uitgebreid verslag in de Politieke Monitor
Partos werkt aan een uitgebreider verslag van dit rondetafelgesprek en neemt deze mee in de Politieke Monitor van aanstaande vrijdag. (Ben je lid van Partos en ontvang je de monitor nog niet? Neem dan contact op met Politiek Analist Ingrid Coenen.) Wil je het rondetafelgesprek terugkijken? Dat kan hier!

 

Bekijk ook het officiële verslag van de Tweede Kamer en de position papers van alle sprekers.

 

De volgende Tweede Kamerleden waren aanwezig: Voordewind (CU), Van Weerdenburg (PVV), Becker (VVD), Kuik (CDA), Bouali (D66), Diks (Groenlinks), Sazias (50+) en Van den Hul (PvdA).

 

Programma rondetafelgesprek:

13.00-15.00 uur – NGOs

 • Oxfam Novib – Farah Karimi (directeur)

 • Save the Children – Pim Kraan (directeur)

 • Rode Kruis – Gijs de Vries (directeur)

 • Artsen zonder Grenzen – Katrien Coppens (adjunct-directeur)

 • Plan Nederland – Monique van ’t Hek (directeur)

 • Cordaid – Kees Zevenbergen (directeur)

15.30-16.30 uur – Toezichthouders & Koepelorganisaties

 • Partos – Bart Romijn (directeur)

 • Dutch Relief Alliance – Nok van de Langenberg (voorzitter)

 • Centraal Bureau Fondsenwerving – Roline de Wilde (directeur)

 • Raad van Toezicht Oxfam Novib – Hanzo van Beusekom (voorzitter)

16.45-17.30 uur – Deskundigen

 • Prof. Dr. Ir. Thea Hilhorst