Op naar de top | Column Bart Romijn

Nieuws

“Geloof jij er nog wel in dat ik de top kan halen?”. Ik schrok van deze vraag die mijn jongste zoon Joren mij begin verleden jaar stelde. Hij hockeyde toen in een kwakkelend team, dat vanwege de lockdown ook niet meer mocht spelen. Zijn ambitie kennende, had ik hem laten weten mee te voelen in zijn teleurstelling. Kennelijk was dat bij hem overgekomen als twijfel over zijn kansen om bij een topclub te hockeyen. Ik haastte mij hem te verzekeren dat ik er absoluut nog in geloofde dat hij de top zou halen en dat de kans zich zeker een keer zou voordoen. Dat is uitgekomen.


De les die ik hier uit trok is om actiever mijn waardering naar anderen te uiten. Ook op mijn werk. Want ik geloof in ontwikkelingssamenwerking en ben ervan overtuigd dat veel organisaties met hun medewerkers en partners op de top van hun kunnen werken en vaak ook topprestaties leveren. Vanuit die overtuiging, en met de les in het achterhoofd dat ik waardering vaker en vooral duidelijker moet uiten, ben ik blij dat Vice Versa een special gaat uitbrengen. Een special over de prestaties en impact van het werk van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en hun partners. Een initiatief waaraan Partos graag meewerkt. In 2014 schreef ik voor het boek “Ontwikkelingssamenwerking 65 jaar, hoe nu verder?” het artikel “Topsector in een weerbarstige omgeving”. Nu, zeven jaar later, een mooi moment om het overzicht van het goede werk van ontwikkelingsorganisaties te actualiseren. 

Waardering is niet hetzelfde als zelfgenoegzaamheid. Integendeel. Laten we vooral terugkijken om te leren. Bovendien, de weerbarstigheid is niet verdwenen. En om top te zijn zullen we tal van nieuwe uitdagingen het hoofd moeten bieden. Denk aan ingrijpende veranderingen in samenwerkingsrelaties, zoals mede door invloed van reis- en contactbeperkingen en van bewegingen zoals Shift-the-Power en Black-Lives-Matter. Denk aan de noodzaak van het blijven investeren in de ontwikkeling van diversiteit, inclusie en integriteit op de werkvloer en in nieuwe ontwikkelingen zoals databeheer en digitalisering in bredere zin. En als laatste, wellicht de belangrijkste: denk ook aan innovatie. Al deze uitdagingen en ontwikkelingen zijn voor Partos reden om te investeren in de toekomstverkenning. Terug- en vooruitkijken om te leren, als opmaat naar excelleren. Op naar de top!