Ontwikkelingssamenwerking in de politiek: 2016 in vogelvlucht

Nieuws

Het jaar is weer bijna om, de verkiezingen staan voor de deur. Wat betekende 2016 voor ontwikkelingssamenwerking in de politiek? Partos zet het voor je op een rijtje.


Eind 2015 zag 2016 er somber uit voor ontwikkelingssamenwerking. Er stonden grote gaten op de begroting en de hypotheek op de toekomst werd alleen maar verder opgehoogd. De eerstejaarsopvang van asielzoekers was een grote last op de ODA begroting, met alle gevolgen en onzekerheid van dien.

 

Het Nederlandse voorzitterschap van de EU zorgde voor een verhoogde aandacht voor de SDGs en coherentie voor ontwikkelingssamenwerking, zo werd er in juni het eerste debat ooit over beleidscoherentie gevoerd. Dit was mede te danken aan Ready for Change, een initiatief van onder meer Partos.

 

De begroting van Prinsjesdag 2016 schetst geen beter beeld dan die in 2015, het ontwikkelingsbudget staat nog steeds onder grote druk en de hypotheek op de toekomst wordt verlengd.

 

Opvallend is dat ondertussen in de Tweede Kamer, mede onder de invloed van de aanstaande verkiezingen, de politieke steun voor ontwikkelingssamenwerking juist groeit. Dit uitte zich tijdens de begrotingsbehandeling en een klein beetje tijdens de najaarsnota, waarin het noodhulpbudget wat werd opgehoogd en enkele gaten op de begroting zijn gedicht. Dit was mogelijk doordat het aantal asielaanvragen lager uitvalt dan vooraf verwacht.

Opvallend is dat ondertussen in de Tweede Kamer, mede onder de invloed van de aanstaande verkiezingen, de politieke steun voor ontwikkelingssamenwerking juist groeit.

 

Hoe staat het er nu voor?
Met de lagere kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers, staat de begroting voor ontwikkelingssamenwerking er nu beter voor dan een jaar geleden verwacht werd. Echter, er is nog altijd geen zicht op een structurele oplossing voor het probleem dat deze kosten op de ontwikkelingsbegroting drukken. Dit terwijl deze middelen juist ingezet moeten worden om de grondoorzaken van migratie aan te pakken, zoals instabiliteit, armoede en klimaatverandering. De toezegging om 25 procent van het ontwikkelingsbudget via maatschappelijke organisaties te besteden wordt in 2016 niet gehaald. Het percentage blijft steken op 22 procent. Kortom, de seinen staan nog niet op groen.

 

Komend jaar staat voor een belangrijk deel in het teken van Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie. Een uitgelezen kans om ontwikkelingssamenwerking positiever op de politieke agenda te krijgen. Dat kan alleen als de Partos-leden samenwerken. Lees meer de verkiezingsstrategie van Partos.