OESO/DAC Peer Review: Nederlands reputatie van betrouwbare donor staat op het spel

Nieuws

Gisteren presenteerde de OESO/DAC* haar Peer Review-rapport, dat het de afgelopen maanden heeft uitgevoerd over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Een dergelijke Peer Review wordt elke vijf jaar uitgevoerd door mede-donoren, ondersteund door het OESO/DAC-secretariaat.


Dit keer hebben Ierland en Zweden het Nederlandse ontwikkelingsbeleid onder de loep genomen. Daarbij hebben ze niet alleen in Den Haag hun licht opgestoken bij het ministerie en andere belanghebbenden (waaronder maatschappelijke organisaties). Ze zijn ook gaan kijken in Bangladesh, één van de Nederlandse partnerlanden. Lees hier het hele rapport.

 

Koos de Bruijn (Partos): “De timing had niet beter gekund. Als de formerende partijen de komende weken besluiten terug te gaan naar een ontwikkelingsbudget van 0,7% van het BNI, komt Nederland tegemoet aan een belangrijke aanbeveling van de OESO/DAC. Vervolgens is het aan de volgende ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken om de andere aanbevelingen ter hand te nemen.”

 

Reputatie staat op het spel
De OESO/DAC heeft een aantal interessante observaties over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Allereerst constateert de organisatie dat door de herhaalde bezuinigingen op het ontwikkelingsbudget de reputatie van Nederland als betrouwbare en genereuze donor op het spel staat. Daar komt bij dat volgens de OESO/DAC nog teveel in silo’s gewerkt wordt, zowel op thematisch niveau als op stakeholder-niveau. Ook constateren zij dat in Nederland teveel sprake is van een push-aanpak, ofwel het dienen van het Nederlands belang. Dit terwijl het ontwikkelingsbelang voorop zou moeten staan. Daar past volgens de OESO/DAC beter een supply-aanpak bij. Oftewel, Nederland moet meer zijn best doen in een ontwikkelingsbehoefte te voorzien, in plaats van proberen het korte-termijn eigenbelang (bijvoorbeeld door Nederlandse bedrijven te financieren) te dienen.

Nederland moet meer zijn best doen in een ontwikkelingsbehoefte te voorzien, in plaats van proberen het korte-termijn eigenbelang te dienen

De OESO/DAC ziet ook positieve ontwikkelingen. Zo wordt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken neergezet als een innovator in ontwikkelingsbeleid en –praktijk. Ook zijn ze positief over de financiering van maatschappelijke organisaties. Ondanks een stevige bezuiniging op het geoormerkte budget is een innovatief nieuw financieringsmodel neergezet met de Strategische Partnerschappen voor Samenspraak en Tegenspraak.

 

In haar afsluitende opmerkingen benadrukte OESO/DAC-voorzitter Charlotte Petri Gornitzka dat de aanbevelingen niet te licht opgenomen moeten worden. Tussen de in totaal 16 aanbevelingen zitten een aantal zeer duidelijke:

 

  • Clarity on how the Netherlands will meet climate finance commitments.
  • The Netherlands should halt the decline in its ODA and renew efforts to deliver 0,7% GNI as ODA.
  • The Netherlands should enhance the role of embassies in ‘partner countries’, including through delegated funds, in order to increase the effectiveness and sustainability of Dutch investments.
  • To increase impact and avoid further fragmentation and dispersion, the Netherlands should review and rationalize its instruments and tenders, particularly in its approach to private sector development.
  • The Netherlands should invest in development education to improve development awareness and support, in line with the Netherlands’strong commitment to global issues.

 

Lees hier het hele rapport.


*OESO/DAC staat voor Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling / Development Assistance Committee.