Nederlanders positiever over vooruitgang in ontwikkelingslanden, maar somber beeld overheerst

Nieuws

Nederlanders zijn iets positiever gaan denken over vooruitgang in ontwikkelingslanden. Dit blijkt uit een onderzoek van World’s Best News en Motivaction. Vergeleken met vorig jaar weten meer Nederlanders dat mensen in ontwikkelingslanden welvarender zijn dan tien jaar geleden. De meerderheid denkt echter nog altijd dat de armoede even groot bleef of erger werd.


Het onderzoek van World’s Best News en Motivaction is uitgevoerd onder een representatieve groep van 1266 Nederlanders. In deze peiling, die voor de derde keer werd gehouden, kregen deelnemers de vraag of mensen in ontwikkelingslanden de afgelopen tien jaar gemiddeld armer of minder arm waren geworden, of dat hun situatie hetzelfde was gebleven. Vergelijkbare vragen kregen ze over gezondheid en veiligheid in ontwikkelingslanden.

Volgens cijfers van de Wereldbank daalde het aantal mensen in extreme armoede van 18,1% in 2008 tot, naar verwachting, 10,9% dit jaar. Slechts een kleine minderheid (19%) van de deelnemers wist. Hun aandeel is echter gegroeid: vorig jaar was slechts 14% op de hoogte van de dalende armoede. 22% van de Nederlanders dacht dat de armoede in ontwikkelingslanden juist erger was geworden. Maar vorig jaar was dat nog 32%. Nederlanders weten dus, vergelijken met vorig jaar, iets beter dat de armoede in ontwikkelingslanden is gedaald. Het overheersende beeld blijft echter dat de armoede even erg bleef of erger werd.  

 

‘Zeker weters’ zitten er meestal naast

Veel mensen gaven aan dat ze twijfelden of hun antwoord wel goed was. Iets meer dan een kwart (26%) was daar echter ‘heel erg zeker’ van. Maar deze ‘zeker-weters’ deden het nauwelijks beter dan de rest. Ze waren vooral stelliger in hun keuze voor ‘armer’ of ‘minder arm’, en dachten minder vaak dat de situatie hetzelfde was gebleven. Ook mensen met veel interesse in ontwikkelingslanden hadden het niet vaker goed dan de rest, en datzelfde gold voor mensen die veel tijd besteedden aan het volgen van nieuws. Ze waren, net als de ‘zeker weters’, vooral stelliger in hun keuze.

Een flink deel van de respondenten (42%) was het overigens eens met de stelling dat het nieuws hen pessimistisch maakt over hoe het ervoor staat in de wereld. 17% had daar geen last van. De ‘pessimistische’ groep dacht vaker dan de rest dat mensen in ontwikkelingslanden erop achteruit waren gegaan.   

 

Tegenwicht blijft nodig

Mediaonderzoeker Mirjam Vossen van World’s Best News is voorzichtig optimistisch over de resultaten:

Voor het eerst in drie jaar zien we dat het beeld van armoede in ontwikkelingslanden is verschoven in de positieve richting, die meer recht doet aan de werkelijkheid.

Volgens haar blijft het belangrijk om tegenwicht te bieden aan het negatieve wereldbeeld dat de media versterken: “Een behoorlijk grote groep mensen zegt dat het nieuws hen somber maakt, en denken vaker dan anderen dat we niets zijn opgeschoten in de strijd tegen extreme armoede. Dat beeld moeten we corrigeren.”

 

Lees hier het uitgebreide nieuwsbericht van World's Best News. 

 

Rol Partos & sectorbreed aan de slag

In 2017 gaven Partos-leden in ons ledenwaarderingsonderzoek aan dat zij het van belang vinden dat Partos als branchevereniging werkt aan de beeldvorming rondom ontwikkelingssamenwerking in Nederland. Ook voor Partos is het belangrijk dat deze beeldvorming overeenkomt met de werkelijkheid. Hier ligt nog altijd een grote uitdaging. Naar aanleiding van ons ledenwaarderingsonderzoek is communicatie stagiaire Iris van Eijck, onder begeleiding van Sera Koolmees, bij negen leden langsgegaan. Een goede manier voor Partos om erachter te komen hoe een deel van onze leden denkt over de status-quo van de beeldvorming van ontwikkelingssamenwerking. De vraag die centraal stond is of er een rol voor Partos is weggelegd om sectorbreed meer samen te werken op dit onderwerp. We vonden het heel waardevol om met de verschillende communicatieprofessionals te spreken. Lees hier meer over de opbrengsten uit dit kwalitatieve onderzoek onder deze leden. 

 

Voor het komende jaar willen we graag met enkele organisaties aan de slag met een 'proeftuin beeldvorming ontwikkelingssamenwerking' met als invalshoek een vruchtbare samenwerking tussen fondsenwerving en communicatie. Als organisatie wil je enerzijds donateurs blijven aantrekken, want er moet geld in het laatje komen, maar anderzijds wil je ook constructief en genuanceerd communiceren. Hoe werken we op een goede manier hierin samen? Hoe kunnen we de verhalen of de communicatie frames zo opbouwen dat we ontwikkelingssamenwerking sterk neerzetten? 

 

Vindt je dit een interessant onderwerp om met elkaar en andere leden in een kleine groep uit te diepen? Laat het ons weten. Wil je contact? Aarzel niet en mail ons:

Sera Koolmees (sera@partos.nl)

Sarah Hendriks (sarah@partos.nl)