Migratiediscussie leeft zeer onder Partos-leden

Nieuws

‘De koppeling tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking is slecht voor de toekomst van ontwikkelingssamenwerking.’ Met een goed debat over deze stelling begon afgelopen donderdag het evenement over migratie, dat Partos samen met Hirda en Cordaid organiseerde. Het bood een mooie kans eens goed over dit belangrijke onderwerp te praten.


De zaal was flink verdeeld over deze stelling. In een ‘Lagerhuis-format’ droegen voor- en tegenstanders gepassioneerd argumenten aan, variërend van kritiek op de waarheid van de stelling tot de beeldvorming die ermee gepaard gaat. Nadat de meningen op scherp waren gezet, ging Partos’ advocacy manager Koos de Bruijn in op de facts & figures rondom de koppeling tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking.

 

Om vervolgens naast de verschillen in meningen ook de overeenkomsten bloot te leggen, werd een fictief Partos-lid opgericht; Organisatie X. Wat nou als deze noodhulporganisatie zich ineens met migratie bezig wil gaan houden? Welk advies zou je deze organisatie geven met betrekking tot beeldvorming, lobby en fondsenwerving? Deze vragen lagen voor in vier deelsessies over:

  • Official Development Assistance (ODA) & migratie
  • Grondoorzaken & opvang in de regio
  • Migratie in de SDGs & Global Compact
  • Diaspora & migratie


Advies volgt nog
Met zo’n vijftig aanwezige ‘consultants’, kon Organisatie X een heleboel take-aways noteren. Adviezen die uiteindelijk voor alle Partos-leden van nut kunnen zijn. Zodra alle conclusies uitgewerkt zijn, kun je deze hier op de website terug vinden.

 

Wat afgelopen donderdag in ieder geval duidelijk werd, is dat dit thema zeer leeft bij de leden van Partos. Deze bijeenkomst was dan ook zeker niet het eindstation. Meer weten? Neem contact op met Politiek Analist Ingrid Coenen via ingrid@remove-this.partos.nl.