Manifest 'Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving'

Nieuws

Op 12 april vond het symposium 'Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving' plaats in Nieuwspoort Den Haag. Met bijna tweehonderd deelnemers, zeven Kamerleden, een inspirerend programma én een Manifest met aanbevelingen namens veertien koepelorganisaties - waaronder Partos - heeft de sector zich goed gemanifesteerd in Den Haag. Lees hieronder het Manifest 'Filantropie is onmisbaar in onze samenleving'.


Nederland kent een rijke traditie als het gaat om ‘goed doen’, ook wel ‘filantropie’ genoemd. Het merendeel van de burgers geeft aan maatschappelijke doelen. Bijna één op de twee Nederlanders doet vrijwilligerswerk. Van oudsher heeft filantropie een prominente positie in onze democratische samenleving. Dit particulier maatschappelijk initiatief pakt maatschappelijke vraagstukken op die de overheid of markt niet kan oplossen en is daarmee een onmisbaar fundament voor onze samenleving. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om de voorwaarden te versterken waarbinnen filantropie, zelfstandig en onafhankelijk, kan floreren.

 

Al eeuwenlang is filantropie de motor achter de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Dagelijks zetten miljoenen mensen zich hiervoor in. Als vrijwilliger, als gever of als lid van een vereniging. Via een goed doel, een vermogensfonds of via de kerk. Door zelf actief aan de slag te gaan of door mee te spelen in een goededoelenloterij. Allemaal voor een ideaal. De impact is groot. Lokaal, regionaal, nationaal én internationaal. Ons land en grote delen van de wereld zouden er heel anders uitzien zonder de inzet en steun van deze burgers.

Dit moet blijvend worden gewaardeerd, gestimuleerd en beloond. Erkenning door politiek en overheid is daarom essentieel.

Goede doelen en vermogensfondsen organiseren dit maatschappelijk initiatief en vinden oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ook kerken leveren, vanuit hun eigenstandige positie, hieraan een bijdrage. Samen werken zij aan een samenleving waarin maatschappelijke binding, actief burgerschap en zingeving centraal staan. Burgers zoeken de verbinding met anderen met dezelfde idealen. Idealen die voortkomen uit compassie en solidariteit. Dit zijn belangrijke waarden voor onze samenleving. Uit verontwaardiging over onrecht, uit zorg voor de meest kwetsbaren, uit mededogen met zieken en uit de verantwoordelijkheid voor het behoud van kostbare natuur en cultuur. Vanuit die idealen werken veel mensen en filantropische organisaties aan oplossingen en concrete resultaten. Dit moet blijvend worden gewaardeerd, gestimuleerd en beloond. Erkenning door politiek en overheid is daarom essentieel. Zeker nu burgerschap, participatie en omzien naar elkaar belangrijker zijn dan ooit.

 

De sector filantropie roept Tweede Kamerleden en het komende kabinet op om deze maatschappelijke betrokkenheid en inzet van velen te ondersteunen en verder te versterken. Wij doen hiervoor in dit manifest vijf aanbevelingen.

  1. Behandel de sector filantropie als belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.Erken de onmisbare bijdragen van de sector aan de actuele maatschappelijke opgaven en uitdagingen en maak in wet- en regelgeving ruimte voor dit burgerschap.
  2. Gebruik de kennis en innovatieve kracht van de sector filantropie bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Heb oog voor het oplossend vermogen en betrek de sector als volwaardige partner bij de vorming van beleid.
  3. Erken de grote waarde die de inzet van vrijwilligers heeft voor goede doelen en voor de samenleving. Zorg ervoor dat iedereen vrijwilligerswerk mag doen, ook mensen met een uitkering en vluchtelingen. Stimuleer vrijwilligerswerk en investeer hierbij extra in jongeren.
  4. Stimuleer de vrijwillige inzet voor de samenleving van burgers, bedrijven, goede doelen, vermogensfondsen en kerken door een ondersteunend fiscaal beleid waarbij de giftenaftrek gehandhaafd blijft.
  5. Maak het maatschappelijk belang van loterijen tot een aparte, vierde pijler in het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit). Veranker zo de fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen.

 

Het initiatief voor het Manifest 'Filantropie is onmisbaar in onze samenleving' en symposium kwam van Goede Doelen Nederland, in samenwerking met FIN, CIO en Nederland Filantropieland.