Lobbynetwerkbijeenkomst met CONCORD

Nieuws

Op 3 november vond de vijfde lobbynetwerkbijeenkomst van het jaar plaats. Zoals gewoonlijk bestond de bijeenkomst uit twee delen, een inspirerende beschouwing van een gastspreker (2 deze keer!) en een uitwisseling van de laatste updates binnen ons netwerk.


Naast het elkaar op de hoogte stellen van de meest recentelijke ontwikkelingen had Partos voor deze bijeenkomst ook twee sprekers van CONCORD, de overkoepelende vertegenwoordiging van ontwikkelingsorganisaties in Brussel, uitgenodigd om het licht te laten schijnen op het labyrint dat ‘Brussel’ soms toch wel een beetje is. Kasia Hanula-Bobbit, head of policy and advocacy, en Celia Cranfield, policy and advocacy coordinator, gaven elk een interessant inkijkje in de Brusselse wereld. Kasia wijdde uit over de grondbeginselen van het lobbywerk in Brussel, waarbij ze ook aandacht besteedde aan de verscheidene instituties en de verschillende lobbystrategieën die je als lobbyist moet gebruiken om al die instituties te benaderen. 

 

Na Kasia’s intrigerende talk en een korte Q&A sessie ging Celia dieper in op het werk dat CONCORD momenteel doet, vooral met betrekking tot het aankomende Meerjarig Financieel Kader (MFK, de begroting van de Europese Unie voor de komende jaren waar nu nog volop discussies over aan de gang zijn). Ook op Europees niveau staat het budget voor ontwikkelingssamenwerking onder druk, net zoals dat in Nederland het geval is. CONCORD blijft zich inzetten om een verlaging van het budget binnen de Europese Unie te voorkomen. 


Updates

Ook bij deze meeting hebben meerdere organisaties interessante ideeën en recente ontwikkelingen gedeeld met het lobbynetwerk van Partos. Vanuit Partos zelf vertelde Koos de Bruijn over hoe de begrotingsbehandeling voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) vorige week verliep. Helaas is deze behandeling nog niet afgerond omdat Kaag, vanwege een coronabesmetting in haar omgeving, nog niet in de gelegenheid is geweest om uitgebreid te reageren op de eerste termijn van de Kamer. Desalniettemin konden we wel al met ons netwerk delen hoe Partos de tussenstand van de begrotingsbehandeling beziet. Partos is nog altijd niet blij met de doorgevoerde bezuinigingen op het budget en zet zich nog altijd in om deze terug te draaien. Aan de andere kant was het wel positief om te zien dat verscheidene Kamerleden stil stonden bij het belang van beleidscoherentie. 


Meer weten? 

Ben je na deze meeting enthousiast geworden over lobbyen binnen de Europese Unie? Wil je graag meer weten over wat Partos nou precies doet op dit vlak? Stuur dan een mailtje naar koen@remove-this.partos.nl voor meer informatie. Mocht je algemene vragen hebben over de lobbyactiviteiten van Partos, mail dan naar koos@remove-this.partos.nl of naar marije@remove-this.partos.nl