Lobbynetwerk met Myrthe Hilkens

Nieuws

Op 1 september 2020 vond weer een lobbynetwerkbijeenkomst plaats voor het politieke netwerk van Partos. Deze keer met journaliste en oud-Kamerlid Myrthe Hilkens als gast! Zij omschreef hoe de Nederlandse ontwikkelingssector meer invloed kan uitoefenen op de politiek en het beleid in Den Haag.


Inleiding

Op 1 september vond alweer de vierde lobbynetwerkbijeenkomst van het jaar plaats. Door de coronacrisis vond ook deze meeting online plaats, maar dat maakte het niet minder succesvol met ruim 30 deelnemers. De ochtend begon met een korte uitwisseling van ideeën en de meest recente ontwikkelingen in de ontwikkelingssamenwerkingssector, waarbij een aantal interessante rapporten werd gedeeld. Daarnaast zette Koos de Bruijn uiteen waar Partos zelf zich op zal richten de komende maanden. Hij benadrukte het belang van het ongedaan maken van de zogenoemde kasschuif (het naar voor halen van geld in het OS-budget dat voor komend jaar bedoeld was, om een financieel gat van dit jaar te dichten). 

Ook werd hardop nagedacht over de komende Tweede Kamerverkiezingen en de strategische partnerschappen tussen de overheid en het maatschappelijke middenveld. Een aantal interessante rapporten werden gedeeld, onder andere van ActionAid over hoe belastingontwijking in Nederland ontwikkelingslanden schaadt, en van Oxfam Novib over carbon inequality (wordt later gepubliceerd). 

 

Samenwerking

Het tweede deel van de bijeenkomst werd ingevuld door een inspirerende beschouwing van Myrthe Hilkens, journaliste en voormalig kamerlid van de PvdA. Myrthe heeft zich gedurende haar carrière actief ingezet voor verscheidene publieke campagnes. Zo was ze betrokken bij de campagne rondom het manifest ‘scherp op de ouderenzorg’ en heeft ze zich ingezet voor het kinderpardon. Ze wist de aandacht van de deelnemers vast te houden met een boeiende uiteenzetting over hoe ze de campagne voor het kinderpardon mede heeft vormgegeven. Het sleutelwoord in haar speech was samenwerking. Sterke campagnes steunen op een zo breed mogelijk draagvlak in de samenleving. Ze onderstreepte het belang van het bouwen van coalities binnen politieke netwerken als deze, omdat gedeelde belangen effectiever gezamenlijk uitgedragen kunnen worden richting de politiek. 

 

Ook was het interessant om van Myrthe te horen hoe ze verscheidene bestuurslagen en maatschappelijke instituten betrok bij de campagne. Via deze kanalen kan er druk van buitenaf worden uitgeoefend op de Haagse politiek, wat een goede manier is om politieke ruimte te creëren waarbinnen een oplossing voor het probleem gevonden kan worden. Dit is soms een effectievere manier om veranderingen te bewerkstelligen dan het direct lobbyen van de Tweede Kamer zelf. 

 

Tot slot benadrukte Myrthe ook het belang van tastbare en menselijke verhalen. Ze moedigde de deelnemers aan om dit soort verhalen te blijven vertellen zodat het publiek en de politiek de menselijke dimensie van ontwikkelingssamenwerking niet uit het oog verliezen. Op basis van kleinere verhalen kan op een concretere manier de fouten in een systeem worden aangetoond. Dit is ook wat tijdens de campagne voor het kinderpardon een belangrijk element was en dit is een goede les voor allen die zich blijven inzetten voor de sector. 

 

Meer weten? 

Deze interessante meeting werd georganiseerd voor politiek adviseurs en lobbyisten van lidorganisaties van Partos. Wil je meer weten over hoe Partos en haar leden politiek Den Haag proberen te beïnvloeden, neem dan contact op met Koos de Bruijn (koos@remove-this.partos.nl) of Marije ten Have (marije@remove-this.partos.nl). Ook kun je je aanmelden voor de maandelijkse lobbynetwerkbrief bij Koen de Hek (koen@remove-this.partos.nl).