Linking & Learning: wat leren we van Samenspraak en Tegenspraak?

Nieuws

“Dialogue and Dissent is about changing the power dynamics”, zei Theo Sowa (African Women’s Fund) in haar speech, die voor velen het hoogtepunt vormde van de Linking & Learning Days (14-15 feb) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De afdeling DSO-MO organiseerde deze dagen rondom hun beleidsprogramma Samenspraak en Tegenspraak, waar veel Partos-leden aan deelnemen. Ook enkele zuidelijke organisaties waren aanwezig, waaronder dus het African Women’s Fund.


'We moeten het hebben over de machtsongelijkheid tussen man en vrouw én de machtsdynamiek tussen organisaties in het noorden en zuiden’, waarmee Theo ook verwees naar de Haïti affaire. ‘INGOs doen geweldig goed werk’, aldus Theo, ‘maar te vaak is de perceptie: groot is beter dan klein. Dit terwijl het toch de lokale organisaties zijn die de verandering realiseren. Geld is macht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het geld terecht komt daar waar de verandering gerealiseerd moet worden? Hoe geven we samenwerking vorm op basis van solidariteit? We moeten dit samen beter doen. De neiging is om een stap vooruit te doen, maar soms moeten we een stap terug doen en luisteren.'

We are not only allies. What is it that we are not doing well together? We should evade sudden explosions of tension and address the power relations in our sector. - Theo Suwa

Leren en netwerken
Elk jaar organiseert de afdeling DSO-MO van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken een tweedaagse leer-en netwerkbijeenkomst voor de organisaties die subsidie ontvangen in het kader van het programma Samenspraak en Tegenspraak. Ditmaal was de bijeenkomst in het Bazaar of Ideas (Den Haag). De workshops waren samengesteld door middel van co-creatie met een aantal deelnemende organisaties. Dat vertaalde zich in een inspirerende bijeenkomst met een inhoudelijk en levendig debat, alsook in goed voorbereide workshops rondom actuele thema’s en voorbeelden uit de praktijk. De uitwisseling kreeg daarbij een welkome extra dimensie door de aanwezigheid van meerdere vertegenwoordigers van de zuidelijke subsidie-ontvangende organisaties.

 

To Tjoelker, hoofd van DSO-MO, opende de bijeenkomst met een korte terugblik op het afgelopen jaar. Waar 2016 het jaar was waarin de landenprogramma’s werden ontwikkeld in samenwerking met de partners, 2017 was het eerste jaar van uitvoering. In die jaren kreeg de sector in toenemende mate te maken met de gevolgen van de krimpende ruimte voor maatschappelijke organisaties. Daardoor is het thema 'Civic Space', aldus To Tjoelker, door gezamenlijke inspanningen ook op de politieke agenda gekomen. Of zich dat ook vertaalt in continuering van het huidige beleid ter ondersteuning van de rol van maatschappelijke organisaties, is nog niet definitief duidelijk. Diezelfde dag twitterde Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: “Strengthening civil society is key for development”.


Theo Sowa’s oproep om te kijken naar de machtsongelijkheid in de samenwerking tussen noordelijke en zuidelijke organisaties viel in vruchtbare grond. Toen de aanwezigen aan het eind van de bijeenkomst gezamenlijk hun wensenlijstje voor het nieuwe subsidiekader formuleerden, stond (naast continuering van het huidige beleid) 'aandacht voor deze machtsongelijkheid' en 'meer financiering voor zuidelijk geleide partnerschappen' bovenaan. Direct daarna op het lijstje volgde 'een meer strategische invulling van de rol van het Ministerie en de ambassades'.

 

Strategische Partnerschappen en aandacht voor Civic Space
Op 20 maart organiseert Partos alweer de vierde Meet Up voor Strategische Partnerschappen, ook over Civic Space. Vanwege dit thema wordt de Meet Up gecombineerd met een voorafgaande bijeenkomst van het Partos Civic Space Platform.

 

Ook interessant en in lijn met de uitkomsten van de Linking & Learning Days, is dat Partos / The Spindle samen met The Broker werkt aan een publicatie over New Civil Society Partnerships. Het doel is om inspirerende voorbeelden te laten zien van nieuwe manieren voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, en zo organisaties (naast te inspireren) onder meer handvatten te bieden voor de toekomst.