Leden met nieuwe Partos 9001:2015 vrijgesteld van COCA-toets

Nieuws

Partos heeft met succes gepleit voor de uitbreiding van de vrijstelling die het Ministerie van Buitenlandse Zaken momenteel geeft voor de COCA-toets (organisatietoets) op basis van een Partos 9001 verklaring.


De Partos 9001 is door een Partos-werkgroep van kwaliteitsmanagers ontwikkeld als de meest adequate toepassing van de ISO 9001 voor ontwikkelingsorganisaties. Het houdt daarbij rekening met overige in de sector bestaande normen en keurmerken. De nieuwe Erkenningsregeling Goede Doelen (ter vervanging van het CBF keurmerk) alsook de nieuwe ISO 9001:2015 zorgden ervoor dat de Partos 9001 aangepast moest worden. De uiteindelijke tekst kwam tot stand in goed overleg met de leden van de Partos Werkgroep kwaliteit en op basis van de feedback van de betrokken certificerende instellingen.

 

Vrijstelling 

Waar we als Partos erg blij mee zijn is dat het Ministerie op basis van deze nieuwe tekst besloten heeft dat organisaties die een Partos 9001 verklaring hebben bovenop hun ISO certificering, in aanmerking komen voor een algemeen geldende vrijstelling voor de COCA, de organisatietoets die het Ministerie hanteert bij subsidieaanvragen. Het Ministerie hanteert daarbij ook een overgangsregeling: een organisatie die een subsidie-aanvraag doet van meer dan € 1.000.000 en beschikt over een Partos-9001 certificaat oude stijl dan is het niet nodig een COCA nieuwe stijl op te stellen indien de organisatie de intentie uitspreekt om een Partos 9001certificaat nieuwe stijl te verwerven op het daarvoor geëigende moment (het moment waarop de oude certificering vervalt en vernieuwd moet worden).

 

Zelfevalutieformulier ter voorbereiding op (her)certificering

We hebben bij de nieuwe Partos 9001 wederom een zelfevaluatieformulier opgesteld die organisaties ter voorbereiding op de (her)certificering gevraagd worden in te vullen. Dit formulier is opgenomen in de tekstversie van de Partos 9001:2015. Even als het overzicht met namen en contactgegevens van certificerende instellingen die de Partos 9001 zonder meerkosten mee nemen.

 

De Partos 9001:2015 komt binnenkort in een nieuw jasje beschikbaar op de Partos website. Tot die tijd is de tekstversie op te vragen (ook in het engels) bij Partos via Annemiek Mion (am@remove-this.partos.nl).