Jongerenraad: Vertaalslag naar jongeren hard nodig

Nieuws

“In een domein als ontwikkelingssamenwerking dat zo ingrijpend verandert, is het cruciaal om jongeren heel nauw te betrekken. Niet alleen in uitvoering, maar juist ook in visie- en besluitvorming.” Dat schreef Partos-directeur Bart Romijn in zijn column in mei na een eerste ontmoeting met jongeren die (willen) werken binnen ontwikkelingssamenwerking. Op woensdag 13 december kreeg de ontmoeting een vervolg. Zo’n vijftien jongeren praatten over hun mogelijkheden en belemmeringen, wat leidde tot een aantal aanbevelingen.


Consultant Lise Paaskesen presenteerde de uitkomsten van haar onderzoek (in opdracht van het Partos-lid Nedworc) over ‘hoe de kansen van jonge deskundigen te vergroten’. Ze benadrukte dat jongeren veel meerwaarde bieden. Ze zijn vaak nieuwsgieriger en flexibeler dan oudere werknemers. En hoewel er wel mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan bij ontwikkelingsorganisaties, gaat het vaak om stageplekken of werkplekken die voor de korte termijn zijn. Dit betekent dat jongeren over het algemeen te weinig werkervaring hebben (stage wordt niet altijd meegerekend) om te solliciteren. Er zijn immers weinig startersfuncties, terwijl voor junior functies ook vaak nog twee à drie jaar werkervaring gevraagd wordt.

In een domein als ontwikkelingssamenwerking dat zo ingrijpend verandert, is het cruciaal om jongeren heel nauw te betrekken. Niet alleen in uitvoering, maar juist ook in visie- en besluitvorming.

Gelukkig zijn er wel succesvolle programma’s als AMID (Advanced Master International Development) en YEP (Young Expert Programmes), maar het probleem blijft dat er meer popelende jongeren zijn dan vacatures. De conclusies leidden tot een levendig gesprek die de volgende suggesties opleverden:

  • Organiseer een bijeenkomst voor het HR-netwerk van Partos-leden om het beleid omtrent jongeren te bespreken.
  • Bekijk of het YEP programma ook een optie is voor andere sectoren. Momenteel ligt de focus namelijk op water en landbouw.
  • Hoe kunnen we jongeren die juist al bij een ontwikkelingsorganisatie werken meer stem geven ?
  • Er zijn meer jongeren die willen werken in ontwikkelingssamenwerking dan er werkplekken zijn. Wat gebeurt er met de jongeren die het niet lukt om aan de slag te gaan? Kunnen zij hun idealen ook op andere manieren invulling geven? Misschien gebeurt er heel veel dat zich aan onze ogen onttrekt en waarop we dus ook niet op kunnen inspelen. Is het mogelijk een klein onderzoek te doen naar waar zij terecht komen?
  • Jongeren kunnen ook een stem krijgen door ze een plek te geven in Raden van Toezicht, zoals Stichting Blikverruimers doet.
  • Last but not least: Kunnen we de vertaalslag maken richting jongeren? Jongeren doen erg hun best aansluiting te vinden na hun studie bij de organisaties waar ze willen werken. Is het niet logisch dat organisaties ook hun best doen om aansluiting te vinden bij jongeren? Door bewustwording van het belang van het hebben van jongeren in je organisatie? En hier actief beleid op te voeren? Bijvoorbeeld door ontmoetingsplaatsen te organiseren, of een buddysysteem waar ervaren mensen zich laten begeleiden door een jongere.


Hoe denken jongeren over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking?
In het tweede gedeelte van de bijeenkomst nodigt Partos de jongeren uit om mee te doen aan een verkenning van de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, onder begeleiding van Perspectivity. In tweetallen vertellen ze elkaar een verhaal over een recente gebeurtenis die zij zien als voorbode op de toekomst. En ze duiden de trends en onzekerheden die hun verhaal illustreren.

 

Deze verhalen en de antwoorden op de vragen kun je teruglezen en -luisteren in de Sprockler Visualizer. Zo werkt het: klik op een stip in een willekeurige grafiek in de rapportage en dan vind je in de kantlijn het geschreven of gesproken verhaal. Scroll naar beneden; dan zie je dezelfde stip ook in andere grafieken oplichten. In totaal hebben inmiddels honderd professionals actief in ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland hun verhaal gedeeld. Met de inbreng van de jongeren is deze eerste fase van deze toekomstverkenning verder verrijkt.

 

Een speciale toekomstverkennersgroep – met daarin ook een aantal jongeren – is de volgende dag aan de slag gegaan om de verhalen en de data te duiden en de belangrijkste trends en onzekerheden voor de toekomst te identificeren. De vervolgstappen zijn het beschrijven van toekomstscenario’s en de implicaties en responses benoemen. Heb je interesse om de ontwikkelingen te volgen? Dat kan op de projectpagina van de Future Exploration op de website van The Spindle.

 

Hoe nu verder?
In de komende maanden gaat Partos samen met het bestuur kijken welke van de suggesties het kan opvolgen. Als je hierin wilt meedenken, neem dan contact op met Bart Romijn, via br@remove-this.partos.nl. Op 7 juni is er weer een follow up meeting voor iedereen in de doelgroep die geïnteresseerd is. Zet ‘m dus vast in je agenda!