Integriteit in beweging

Nieuws

In 2018 is er hard gewerkt aan het Gezamenlijk Actieplan Integriteit binnen de sector. We hebben toen forse stappen gezet om preventie, melding, handelen bij schendingen en verantwoording ofwel het integriteitssysteem binnen organisaties te verbeteren. De Handreiking Integriteit werd gelanceerd met concrete handvatten om de meldingsbereidheid te vergroten, grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en werk te maken van de nieuwe normen rond integriteit. 2019 is het jaar van de verdere implementatie. In maart begon Arno Schans als projectleider Integriteit om Partos-leden te ondersteunen op het vlak van integriteit. Hij geeft een korte update van de laatste acties vanuit Partos de afgelopen maand.


Intervisie

Op 15 april, kwamen collega’s van verschillende organisaties samen om plannen, praktijk ervaringen en tips met elkaar te delen in de vorm van intervisie. Het voorstel is om minimaal twee maal per jaar een dergelijke intervisie te organiseren, al dan niet in meerdere groepen, afhankelijk van de belangstelling. In deze groep worden onderwerpen en casuïstiek besproken. De agenda wordt samen bepaald. In deze bijeenkomst is kennis gemaakt met een online training Integriteit onder leiding van Maarten van Zwieten van Integriteit op Maat. Binnenkort worden Partos-leden gevraagd om hun specifieke thema's en integriteitsdilemma's uit het veld (anoniem) te beschrijven. Deze worden dan gebruikt om de training op maat te maken die beschikbaar komt voor Partos-leden. Hier vind je het uitgebreidere verslag van de intervisie. 

 

Integriteit mailing-groep

In de intervisiebijeenkomst is besloten een mailing-groep te starten, waarin mensen vragen kunnen stellen aan elkaar, antwoorden kunnen delen en informatie makkelijker kunnen uitwisselen. Andere belangstellenden zijn ook welkom om hier aan mee te doen. Collega's met integriteit als aandachtsgebied vinden we in verschillende afdelingen en functies, bijvoorbeeld Human Resources en Kwaliteit. Ook zien we dat er in steeds meer organisaties aparte Integriteitsfunctionarissen zijn geworven om het leren rond integriteit in de organisatie te versterken. Met de mailing-groep willen we het mogelijk maken dat mensen elkaar makkelijker kunnen vinden en met elkaar kennis en tools kunnen uitwisselen. Iedere belangstellende kan zich hiervoor aanmelden bij Arno Schans via arno@remove-this.partos.nl

 

Leren via speltechnieken

Hoe houd je Integriteit op de agenda en levend? Beleid, transparante procedures, example by behaviour door leidinggevenden, praten over dilemma's in plaats van ze te verstoppen. Niet alleen over de ander maar ook over jezelf en jouw gedrag nadenken, praten en feedback vragen. Spelletjes helpen daarbij en zo zijn we in gesprek met morals@work die integriteitsspellen ontwikkelt. 

 

Enquête

Tenslotte loopt er nu een enquête onder Partos leden waarmee we scherp kunnen krijgen waar leden behoefte aan hebben op het gebied van integriteit. We verkennen de wensen op het gebied van trainingen voor integriteitsfunctionarissen, vertrouwenspersonen, moreel beraad en leertrajecten. Vragen die naar voren komen: Moet er een externe klachtencommissie komen over integriteitsschendingen? Heeft iedereen al een extern klokkenluidersorgaan en zou Partos een meldpunt moeten aanbieden en/of organiseren? Zijn er meer Shared Services die Partos kan organiseren in samenwerking met Goede Doelen Nederland? Met de uitkomsten gaat Arno Schans verder aan de slag de komende tijd.  

 

Voor reacties en vragen: Arno Schans, projectleider Integriteit, arno@remove-this.partos.nl