IATI-update na einde programma

Nieuws

Het IATI ondersteuningsprogramma (2013-2015) van Partos is afgerond en extern geëvalueerd. De conclusies uit de externe evaluatie zijn overwegend positief. Het programma heeft een groot aantal organisaties bereikt (90 in totaal) en een belangrijke bijdrage geleverd aan draagvlak voor en kennis over IATI.


De meeste organisaties hebben echter gewacht met daadwerkelijke IATI publicatie, omdat ze eerst wilden weten wat de eisen vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken zouden zijn. Uiteindelijk werd dat bekend in september 2015. Zie ook dit volledige evaluatierapport en de IATI richtlijnen van het Ministerie.

 

Partos-collega Jasper Middendorp heeft vanwege de beëindiging van het programma Partos inmiddels verlaten. Daarmee heeft Partos ook de helpdeskfunctie moeten terugbrengen tot een minimum. Uit de evaluatie blijkt dat organisaties behoefte blijven hebben aan verdere ondersteuning en uitwisseling. Daar waar het gaat om strategisch advies en technische ondersteuning bij het openen en publiceren van de data conform IATI, zijn er meerdere consultants actief die voortbouwend op de ervaringen je verder kunnen helpen. Partos kan waar nodig doorverwijzen (mail naar Anne-Marie Heemskerk via amh@remove-this.partos.nl).

 

Helpdesk
Het ministerie heeft een helpdesk ingericht voor vragen over de rapportagerichtlijnen en is ook beschikbaar voor het beoordelen van proefpublicaties: helpdesk-opendata@remove-this.minbuza.nl. Daarnaast werkt het ministerie aan een website met FAQ en andere informatie.

 

De toegevoegde waarde van Partos ligt in het voorzien van de behoefte aan collegiale uitwisseling van informatie, het delen van ervaringen met IATI publicatie aan de hand van de richtlijnen voor rapportage van het ministerie, alsook met de toepassingen van open data op basis van IATI (anders dan de rapportageverplichting aan het ministerie). De komende maanden kijkt Partos hoe het in samenwerking met de bovengenoemde partijen aan deze behoefte kan blijven voldoen.

 


About IATI
Open data is data that can be freely used, re-used and redistributed by anyone. Open Data is the movement to improve the availability and access, the re-usability and redistribution of information and the universal access to the information. This could range from sharing the raw data behind your research rapports to publishing your project information in the IATI standard.

 

What is IATI?
IATI is the international set of rules to publish and exchange information about development aid. Because of the agreement of the way we publish our information the information become's re-usable. Organisations now publishing use it to fuel their website, visualise information, build management dashboards, create track records and inform internal stakeholders. We would also recommend going to www.aidstream.org make an account and start exploring the iati standard yourself. 

 

Why Implement IATI for your organisation?

  • Improving communication about projects. IATI provides another channel and an opportunity for you to inform a global audience/ the general public about the ambition and successes of your interventions.  
  • Improving internal Organisational processes and systems. Publishing to IATI helps organizations to identify quality issues within their organization’s data, and gives a better understanding of this information throughout the organization. In the end this means a more transparent and efficient process.
  • Improve collaboration with other NGOs. IATI makes it easy to visualize project information from different actors. As such it is easy to see who does what where. With this information NGOs’s can jointly improve the effectiveness of their work and find collaboration that they would not have previously thought of.
  • Addressing political pressures. Transparency and openness are now central to policy discussions in government, and IATI is a way of delivering on commitments of openness and improving accountability. The IATI standard will be the main reporting structure for the 'Strategische partnerschappen' of the Dutch ministry of foreign affair. This development means a demarcation from the previous reporting structure where top-down monitoring structures and log frames were commonplace. IATI will instead allow you to use your own intervention logic and sterring information to report to various donors. 
  • Why is IATI important for Developing Countries? Developing countries face huge challenges in accessing up-to-date information about aid – information that they need to plan and manage those resources effectively. Similarly, citizens in developing countries and in donor countries lack the information they need to hold their governments to account for use of those resources. IATI aims to address this by making information about aid spending easier to access, use and understand.

 

  

IATI training materials
At Partos we started with our IATI training programme in may 2013 with a support programme for Dutch NGO's. Central in our approach is a focus on high quality data sets and the practical uses of IATI data for individual organisations. For this support we have developed and are developing tools that help organisation structure their IATI process. This page is meant to share some of those learnings with anyone that might need it.

 

Together with Rolf Kleef we have developed a new implementation schedule. The renewed implementation schedule helps organisation to structure their IATI implementation proces along four main steps. Starting to publish, planning to publish, data mapping and getting ready to publish. The Partos training programme is structured along the lines of these steps.ining programme is structured along the lines of these steps.

 

A framework for an IATI business case
For NGO leadership to understand the costs and benefits of investing in IATI compatible reporting,​ a framework for an IATI business case was developed by Accenture Strategy developed in cooperation with Caroline Kroon (DataOpeners)​, Jan Til (Plan Netherland​s​)​, ​Josje Spierings (Akvo.org​), Leo Stolk (Oxfam Novib)​, Marten Schoonman (Akvo.org)​, Mika Välitalo (Plan Finland)​, Roderick Besseling (Cordaid) ​and​ Sarah Johns (Bond)​.​ You are free to use both framework and template.

 

Download the IATI training materials:

Download

IATI training materials 45 MB