IATI en verantwoording strategische partnerschappen

Nieuws

In januari gaat Partos in gesprek met het Ministerie van Buitenlandse Zaken omtrent de IATI rapportage in de strategische partnerschappen.


Rapporteren volgens het International Aid Transparency Initiative (IATI) is een van de verplichtingen bij het aangaan van een strategisch partnerschap. Om dit gezamenlijk met ontwikkelingsorganisaties voor te bereiden is de werkgroep IATI verantwoording voor strategische partnerschappen van start gegaan. Dinsdag 16 december was de kick off van deze werkgroep. Tijdens deze bijeenkomst is vooral gefocust op een aantal aandachtsvelden en uitgangspunten voor de gesprekken die gaan plaatsvinden tussen Partos en het ministerie. 

 

Een aantal aandachtspunten die besproken zijn: 

  • Flexibiliteit & maatwerk: Kern van de kracht van IATI en Open Data is de flexibiliteit om er de eigen projectlogica in kwijt te kunnen. Samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet gekeken  worden hoe we deze flexibiliteit kunnen behouden. Hierbij is extra aandacht voor rapportage op de kwalitatieve (resultaat)gegevens met betrekking tot monitoren van beleidsbeinvloeding van belang.  
  • Privacy: Alles wat  via IATI wordt gerapporteerd is openbaar. Daar waar vertrouwelijkheid, privacy of veiligheid in het geding is laten, wordt buiten de IATI rapportage gehouden en mondeling gecommuniceerd over voortgang van de projecten.
  • Leertrajecten: IATI en het gebruik ervan voor vervanging van rapportage is uniek in de wereld. Als gevolg hiervan zijn er nog veel onduidelijkheden. Door gezamenlijk met het ministerie leertrajecten op te zetten kunnen we deze onduidelijkheden samen verhelderen en tot een rapportagesystematiek komen die voor iederen 'werkt'.  

 

Mocht je vragen hebben over IATI neem dan contact op met de projectcoordinator van het Partos Open Data programma, Jasper Middendorp, via jasper@remove-this.partos.nl.