Grensoverschrijdende arbeid: de fiscale en sociale implicaties

Nieuws

Het uitzenden van werknemers naar het buitenland brengt vele complexe vragen en verantwoordelijkheden met zich mee voor de Partos-leden. Vragen die zich aandienen zijn bijvoorbeeld: In welk land ligt de plicht tot het inhouden en betalen van loonbelasting? Op 15 maart organiseerde Partos een workshop hieromtrent, onder inhoudelijke begeleiding van adviesbureau Exterus.


Als het gaat om de vraag rondom loonbelasting: dat verschilt van land tot land. Het is namelijk mede afhankelijk van de vraag of Nederland (of de EU) met een bepaald land een belastingverdrag of een verdrag over sociale zekerheid heeft afgesloten. Zo kwamen er nog meer vragen aan bod. Wat te doen bijvoorbeeld als iemand als pionier naar een land vertrekt en de periode nog onbekend is? Nog zo’n praktijkvraag: Wat als iemand de nationaliteit van land X heeft, in land Y gaat werken en op de loonlijst staat in land Z? Daarnaast ging de workshop ook over onderwerpen als de ‘30 procent-regeling’ en ‘hypotax’.

 

Ingewikkelde materie
De antwoorden op bovenstaande vragen leverden ingewikkelde discussies op tijdens de workshop. Niet alleen vanwege de complexe materie, maar ook omdat de situaties vaak weer van elkaar verschillen. Het is ook de reden waarom Partos in 2017 een shared service is aangegaan met Exterus, om de Partos-leden te ondersteunen omtrent grensoverschrijdende arbeid.

Partos biedt haar leden een shared service aan rondom grensoverschrijdende arbeid, in samenwerking met Exterus.

Want al hebben veel leden door eigen ervaring de nodige expertise opgedaan, desalniettemin wordt vaak advies en een second opinion gevraagd bij gespecialiseerde kantoren. Exterus is een onafhankelijk kantoor dat is gespecialiseerd in advisering en ondersteuning van werkgevers en werknemers die te maken hebben met grensoverschrijdende werkzaamheden en internationale tewerkstelling. Dit kantoor voorziet momenteel een aantal leden geregeld van advies. Eind 2017 heeft Partos speciale tarief voorwaarden met dit kantoor afgesproken. Deze voorwaarden en de powerpoint van de workshop zijn op te vragen bij Partos: mail naar Marion van der Knoop via marion@remove-this.partos.nl.