Fase 2 van de Onderzoeksproeftuin “Positieve Wegen naar Betrokkenheid” bijna van start. Meld je aan!

Nieuws

Is jouw organisatie geïnteresseerd in de effecten van gebruikte frames in de publiekscommunicatie van NGO’s? Benieuwd hoe diverse frames impact hebben op donateursbetrokkenheid? En was je eerder niet in de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan onze Onderzoeksproeftuin? Dan hebben we fijn nieuws: fase 2 is in zicht en je kunt opnieuw aangeven of je mee wilt doen!


De Onderzoeksproeftuin? Wat was het ook alweer …

Onderzoek naar de effecten van NGO-communicatie blijft vaak beperkt tot het effect van fondswervende campagnes: welke versie van een boodschap levert het meeste geld op? Maar eigenlijk weten we weinig over de bijkomende en langetermijneffecten van onze communicatie op de motivatie, de emoties en de betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking. Meer kennis daarover is van belang om mensen blijvend bij ontwikkelingssamenwerking te kunnen betrekken. Nederlandse data hebben we hierover (nog) nauwelijks.

Via de Onderzoeksproeftuin wilt Partos, samen met een aantal koplopers, een begin te maken om de kennis over de impact van onze communicatie te vergroten. Dit alles in samenwerking met Mirjam Vossen, zij promoveerde in 2018 op een onderzoek naar de framing van communicatie van ontwikkelingsorganisaties. Eind 2019 deden we een oproep om deel te nemen aan de Onderzoeksproeftuin. Hoe kunnen ontwikkelingsorganisaties mensen betrekken met een positief, hoopvol en oplossingsgericht verhaal? Dat was het vertrekpunt.

Ga naar de volledige oproep en lees meer over de aanleiding, relevantie en opzet van dit traject. 

 

Wat gebeurde er binnen dit traject tot nu tot? Fase 1 “Leren van Fondenswervers”, check!

Samen met Amref Flying Doctors, Dorcas, Wilde Ganzen en Woord en Daad gingen we van start. Voor de eerste onderzoeksfase interviewde Mirjam Vossen negen fondsenwervers en relatiebeheerders van de betrokken organisaties. Wat zijn opgedane ervaringen in het betrekken van donateurs? Wat waren de effecten van positieve communicatie op geefgedrag van zowel bestaande als nieuwe donateurs? En wat zijn de effecten op emoties en op de waardering voor ontwikkelingsorganisaties? Naast de interviews werden er lessen getrokken uit wetenschappelijk onderzoek. Het resultaat? Een verhelderend onderzoeksrapport dat diende als uitgangspunt voor de online sessie die we organiseerden met alle betrokkenen. Daarnaast boden de resultaten genoeg triggers om suggesties te doen voor vervolgonderzoek! En dat is waar fase 2 begint … 

Fase 2, hoe gaan we verder?

In de komende fase nemen we twee thema’s bij de kop: ‘de life time value van donateurs’ en ‘de impact van positieve, hoopvolle communicatie’.

1. Meer leren over de life time value van donateurs

Trouwe donateurs zijn op de langere termijn waardevoller voor een organisatie dan snel geworven donateurs die ook weer snel afhaken. We zoeken antwoord op de vraag of er een verband is tussen de manier waarop je donateurs werft en hun life time value. Blijven donateurs die binnenkomen via ‘positieve’ communicatie langer verbonden dan donateurs die reageerden op een ‘negatieve’ fondswervende actie? Hoe is de donateursjourney van mensen die geworven werden via straatwerving, direct mailings, noodhulpacties, of andere vormen van communicatie? We zoeken antwoorden in historische donateursdata van de deelnemers. De opgedane kennis helpt fondsenwervers om strategische keuzes te maken voor bepaalde typen fondsenwerving en de inhoud van de fondsenwervende boodschap. 

2. Meer leren over positieve, hoopvolle boodschappen
Deel 1 van proeftuin wees uit dat positieve, hoopvolle boodschappen een belangrijke rol spelen in het betrokken houden van donateurs. Maar wat maakt dat een donateur een boodschap als positief en hoopvol ervaart? Welke elementen in de communicatie maken bepaalde emoties, gedachten, intenties los? Dit onderzoeken we kwalitatief via groepsgesprekken met vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren of vrouwen van een bepaalde leeftijd. Zij reflecteren op verschillende (geanonimiseerde) beelden en teksten van ontwikkelingsorganisaties. De uitkomst geeft meer zicht op de ingrediënten voor aansprekende boodschappen voor bepaalde doelgroepen, en helpt organisaties om bewuster vorm te geven aan hun donateurscommunicatie.

Heb je interesse? “De enige manier om een trein te halen is de trein ervóór te missen” …

… is misschien dan wel van toepassing! Naast het feit dat we je graag op de hoogte houden van wat er speelt bij Partos, nodigen we je uit om alsnog op deze ‘rijdende trein’ te springen en deel te nemen aan fase 2. Geen zorgen over fase 1, want we organiseren in september nogmaals een online sessie over de opbrengsten van deze fase zodat je helemaal op de hoogte bent. 

 

Aan de organisaties die deel willen nemen aan dit traject en zo hun kennis over de impact van de gebruikte communicatiestrategieën willen vergroten vragen we een financiële bijdrage. De kosten voor het onderzoek zullen volgens een nader te bepalen verdeelsleutel worden gedeeld door de deelnemende organisaties. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact op! Goed om te weten is dat de inhoud van fase 2 gezamenlijk bepaald is en we op korte termijn stappen willen zetten.

Daarom we vragen we je: 


Om uiterlijk maandag 24 augustus te laten weten of je deelneemt! Dit kan via Sarah Hendriks (sarah@remove-this.partos.nl). Ook voor vragen over het traject kun je bij haar terecht.