Expertise gezocht voor Partos Efficiency Lab

Nieuws

Update 6 april: inmiddels hebben zich voldoende leden gemeld voor een kerngroep, die vol enthousiasme aan de slag gaan met het efficiency lab. Dank voor alle belangstelling!


Partos heeft een leertraject ontwikkeld over het monitoren en sturen van efficiëntie. Voor de begeleiding van dit leertraject is er al een kerngroep ontstaan, maar er mist nog specifieke expertise. Ben jij in staat kennis van financieel beheer en programma management te combineren?

 

Uit het rapport van de Gezamenlijke Evaluatie MFS II bleek dat ontwikkelingsorganisaties worstelen met het concept ‘efficiency’ en de wijze waarop efficiency in ontwikkelingsprogramma's kan worden gemonitord en gemeten. Aangeboden methoden als cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis of benchmark analysis zijn gericht op het genereren van numerieke metingen van efficiency. Het is theoretisch allemaal goed doordacht maar deze methoden gaan uit van de beschikbaarheid van data die in de praktijk moeilijk te produceren of überhaupt niet voorhanden zijn. Daarom startte Partos met het Efficiency Lab.

Dit leer- en innovatietraject zal leiden tot een repertoire van aanbevolen methoden om efficiency te monitoren.

Het monitoren van efficiency
In het leertraject, dat dit voorjaar start, gaan we uit van typische cases betreffende efficiency vraagstukken die veel voorkomen in de complexe en weerbarstige praktijk van ontwikkelingsorganisaties. In hoeverre kunnen we met het huidige instrumentarium die vraagstukken oplossen? Waar het instrumentarium te kort schiet kijken we hoe we met innovatieve oplossingen toch een zo goed mogelijk antwoord kunnen vinden op de efficiency vraag. Dit leer- en innovatietraject zal leiden tot een repertoire van aanbevolen methoden om efficiency te monitoren. 

 

Expertise gezocht voor Efficiency Lab
Het project richt zich op een gemengde doelgroep bestaande uit directeuren, programma managers, M&E managers en controllers. Voor de begeleiding van dit leertraject stelt Partos een kerngroep samen met mensen die vanuit hun functie en expertise dit traject inhoudelijk willen begeleiden. Deze kerngroep bestaat nu uit vertegenwoordigers van War Child, ZOA, SNV en Plan Nederland. Er is nog plek voor één of twee personen. De groep is nog met name op zoek naar mensen die kennis van financieel beheer en programma management combineren. Het gaat om een geschatte inzet van vier dagen gedurende één jaar. Het eerste overleg van de kerngroep plant Partos eind maart/begin april.

 

Heb je belangstelling? Stuur dan een mail naar Anne-Marie Heemskerk (amh@remove-this.partos.nl)