EU Update - input Partos komt terug in AO

Nieuws

Partos vormt de verbinding tussen het Europese ontwikkelingsbeleid en -netwerk, en de Haagse beleidsbeïnvloeding. Alle Partos-leden en anderen die hierbij betrokken zijn, kunnen bij Partos input leveren met betrekking tot de voorbereidende overleggen voor de Europese toppen.


Op 24 september vond een algemeen overleg (AO) plaats in de Tweede Kamercommissie

“Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking” (BHOS) ter voorbereiding op een informele

Europese top op 29 september op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Partos heeft

voor het AO van 24 september input geleverd in de vorm van een brief om de belangen van

onze sector te verduidelijken. Deze brief was goed terecht gekomen, wat bleek uit het feit

dat er direct aan gerefereerd werd tijdens het debat in de commissie. In algemene zin ging

de Europese top, en dus ook het voorbereidende AO, over drie overkoepelende onderwerpen.

Allereerst stond de Europese respons op de coronacrisis natuurlijk op de agenda. De

centrale vraag was hoe Europa zou moeten bijdragen aan de globale strijd tegen het virus.

Verschillende partijen, waaronder de PvdA en D66, maakten zich sterk voor een krachtige rol

van het maatschappelijke middenveld bij de bestrijding van het virus. Dit is ook een van de

punten waar Partos zich voor inzet. Het was goed om te zien dat dit terugkwam in het debat

en dat hier op Europees niveau ook aandacht voor is.

Daarnaast was er ook aandacht voor de zogeheten Post-Cotonou onderhandelingen. Dit zijn

onderhandelingen tussen de EU en een grote groep landen uit Afrika, het Caribische gebied

en landen uit de Pacific. Kamerleden vroegen zich vooral af wat nog een aantal hete

hangijzers in de onderhandelingen zijn. Minister Kaag gaf aan dat seksuele en reproductieve

gezondheid en rechten een van de pijnpunten was. Ze stelde ook nadrukkelijk dat de EU zich

aan haar fundamentele waarden moet houden tijdens de onderhandelingen. Ook was

migratiesamenwerking, vooral tussen Afrikaanse landen en de EU, nog een gevoelig punt.

Tot slot werd de aankomende EU-Afrika top besproken tijdens dit AO. Verscheidene

Kamerleden uitten hun zorgen over de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis in

Afrikaanse landen. Ook waren ze benieuwd naar wat nu eigenlijk de precieze agenda voor de

top is. Dit was nog niet bekend volgens minister Kaag. Wel zei ze dat migratie en

migratiesamenwerking hoogstwaarschijnlijk een prominente plek op de agenda zullen

krijgen omdat dit nog altijd een groot discussiepunt is tussen Europese en Afrikaanse landen.

Hier zien we een overlappend punt tussen de Post-Cotonou onderhandelingen en de

komende EU-Afrika top. Kamerleden gaven dan ook aan dat het niet de bedoeling was dat

een (groot) deel van het budget voor ontwikkelingssamenwerking opgaat aan het

voorkomen of managen van migratiestromen. Het laatste woord hierover is nog niet

gesproken. 

Partos zorgt voor een vertaling van de Brusselse beleidsbeïnvloeding naar de Haagse

beleidsbeïnvloeding door input te leveren voor de voorbereidende overleggen voor

Europese toppen. Heb jij goede Brusselse contacten en wil je hierbij betrokken zijn? Stuur

dan een mail naar koen@remove-this.partos.nl