Een terugblik op de derde dinsdag van september: Prinsjesdag

Nieuws

Het is alweer ruim een week geleden dat Prinsjesdag plaatsvond. De troonrede van Koning Willem-Alexander liet veel optimistische geluiden horen over internationale samenwerking en solidariteit. Helaas stond dat in scherp contrast met het uiteengezette beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (OS). Op de korte termijn wordt de begroting gestut, en dat is iets waar we het kabinet wel dankbaar voor mogen zijn. Dit gaat echter deels ten koste van toekomstige OS-budget. Dat is de fundamentele conclusie die we hebben kunnen trekken naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen week.


Het grootste probleem waar de sector momenteel nog altijd tegenaan loopt is dat het kabinet gebruik maakt van kasschuiven om het OS-budget te stutten. Deze hypotheek op de toekomst zorgt er wel voor dat het budget nu op peil blijft, maar creëert ook een situatie waarin het beschikbare geld voor ontwikkelingssamenwerking op de lange termijn structureel daalt. Hiermee schuift het huidige kabinet de problemen op het bord van de volgende regering. Het blijft ons doel om de kasschuiven ongedaan te maken en we blijven pleiten voor een structurele verhoging van het OS-budget.

Naast het tegengaan van kasschuiven is aandacht voor het maatschappelijk middenveld een van de aspecten waar we ons als sector enorm voor hebben ingezet. Daarom waren (en zijn we nog steeds) heel positief over de manier waarop de versterking van het maatschappelijk middenveld terugkomt in de plannen van het kabinet. Het wordt terecht als een van de beleidsprioriteiten neergezet. Wat ons wel enige zorgen baart is dat deze aandacht voor het maatschappelijk middenveld niet zo specifiek terugkomt in de extra plannen die het kabinet presenteerden om de COVID-19 crisis tegen te gaan op het internationale toneel. Het is belangrijk dat maatschappelijke organisaties ook globaal worden betrokken bij de strijd tegen het virus. Dit is dan ook iets waar we ons voor zullen blijven inzetten. 

In het algemeen wilt Partos dat de coronacrisis wordt aangewend om de wereld op de lange termijn duurzamer, inclusiever en welvarender te maken voor iedereen, waarbij beleid gebaseerd is op de duurzame ontwikkelingsdoelen zoals die zijn bepaald door de Verenigde Naties. Dit hebben we ook duidelijk laten blijken in onze reactie op de rijksbegroting. Het is belangrijk om te benadrukken dat we dit niet alleen vanuit een puur altruïstisch perspectief nastreven, ook al spelen bepaalde waarden zoals solidariteit met de meest kwetsbaren op deze planeet natuurlijk wel een belangrijke rol in ons werk. Echter, Nederland is als handelsland met open grenzen en een exporteconomie ook gebaat bij een veilige, duurzame en welvarende wereld. Ontwikkelingssamenwerking is essentieel om deze doelstellingen te behalen en is dus ook zeker in het belang van Nederland zelf. Dit wordt door sommigen nog wel eens over het hoofd gezien. Het is belangrijk dat we deze kant van OS ook uitleggen aan het bredere publiek om een breder draagvlak te creëren in de toekomst. 

De volledige reactie van Partos op Prinsjesdag en de gepresenteerde rijksbegroting lees je hier. Als je nog verdere vragen hebt over onze reactie op de rijksbegroting kan je contact opnemen met Koos de Bruijn via koos@remove-this.partos.nl