Dit betekent de verkiezingsuitslag voor ontwikkelingssamenwerking

Nieuws

Na een spannende verkiezingscampagne heeft de kiezer gesproken. Het midden heeft gewonnen en het belooft een moeilijke formatie te worden. De VVD (33 zetels) heeft als grootste partij de leiding, maar kan bij de onderhandelingen niet om het CDA (19) en D66 (19) heen.


Een volgende regeringscoalitie moet uit minimaal vier, mogelijk zelfs meer partijen bestaan. Een voordeel: waarschijnlijk zitten daar partijen bij die uitgesproken pro ontwikkelingssamenwerking zijn. Partos en haar leden maken zich op voor de formatie, waarbij vooral het CDA en D66 een cruciale rol gaan spelen voor ontwikkelingssamenwerking. Ook moeten de Sustainable Development Goals onder de aandacht blijven bij de onderhandelaars. 


Meerderheid pro-ontwikkelingssamenwerking
Wat de uitslag duidelijk maakt is dat er een meerderheid in de Tweede Kamer is ontstaan die op basis van hun verkiezingsprogramma’s de bezuinigingstrend op ontwikkelingssamenwerking wil keren. De partijen die willen investeren in ontwikkelingssamenwerking vormen samen een meerderheid in beide Kamers (graphic via Volkskranttool):

 

 

Keer de trend:
Daarnaast ondertekenden acht partijen voorafgaand aan de verkiezingen het ‘Keer de trend’-manifest. Deze acht partijen vormen nu samen net geen meerderheid. Het manifest:

Nederland heeft een lange geschiedenis in het opkomen voor mensen in nood, het bestrijden van extreme armoede en steun voor mensenrechten. Met het behalen van de Werelddoelen in 2030 voor ogen, willen wij dat deze traditie onverminderd en in ieders belang wordt voortgezet.
 
Wij zetten ons ervoor in dat Nederland de komende jaren weer extra gaat investeren in ontwikkelingssamenwerking en dat dit zich in het bijzonder zal richten op de mensen in de landen die het minste hebben.
 
Deze gezamenlijke en partijoverschrijdende inzet bekrachtigen wij hierbij met onze handtekeningen.

 

 

Partijen die het manifest hebben getekend (graphic via Volkskranttool)

 

Hoe nu verder?
De nipte meerderheid van partijen die pro ontwikkelingssamenwerking zijn, maakt dat er werk aan de winkel is. Voorkomen moet worden dat, zoals Diederik Samsom (PvdA) in 2012 stelde, we niet gehoord worden. Daarom gaan we samen deze partijen de komende tijd ertoe bewegen de daad bij het woord te voegen. Dat wordt met de uiterst sceptische VVD nog een aardige uitdaging. Tegelijkertijd kan de VVD niet om deze partijen heen die uitgesproken voor ontwikkelingssamenwerking zijn. Daarbij springt D66 het meest in het oog. Zij hebben zich zowel in hun verkiezingsprogramma als tijdens de verkiezingscampagne zeer constructief over ontwikkelingssamenwerking uitgelaten. Ook partijen als ChristenUnie en GroenLinks zijn belangrijk.


Schrijven aan Sybrand
Bijzondere aandacht verdient het CDA. Samen gaan de leden van Partos het CDA de komende tijd aan haar verkiezingsprogramma helpen herinneren. Dat laat er namelijk geen misverstand over bestaan, er staat: ‘Op de middelen voor internationale samenwerking is de afgelopen decennia te veel bezuinigd.’ In de campagne kwam deze positieve houding echter niet duidelijk terug. Dit werd onder andere zichtbaar doordat het CDA niet het ‘Keer de trend-manifest’ wilde tekenen. Omdat het CDA nodig is als constructieve partner, is een aantal Partos-leden de online actie #SchrijfaanSybrand gestart. Samen moeten we deze actie actief blijven uitzetten. Het CDA is namelijk erg belangrijk, want als je het plaatje hieronder ziet, ziet het er zonder hen een stuk minder positief uit:

 

 

 

Oproep aan de onderhandelaars
Ook gaat Partos de onderhandelaars tijdens de formatie oproepen de SDGs centraal te stellen in een volgend regeerakkoord. Samen met De Groene Zaak heeft Partos hiervoor een oproep opgesteld, die al door een groot aantal maatschappelijke organisaties en bedrijven ondersteund wordt. Meedoen kan door dit formulier in te vullen.

 

Blijf op de hoogte
De komende dagen wordt duidelijker in welke richting de nieuwe Tweede Kamer zich beweegt. Uiteraard volgt Partos dit op de voet en worden vervolgacties uitgewerkt en ingezet. Als je hiervan op de hoogte wil blijven, meld je dan aan voor het Partos Lobbynetwerk via Koos de Bruijn, Advocacy Manager, via koos@remove-this.partos.nl.