Digitalisering: word wegwijs voordat je de weg kwijt raakt!

Nieuws

In de bestseller “Homo Deus, a brief history of tomorrow” beschrijft Yuval Noah Harari de opkomst van het dataïsme: kunstmatige, intelligente ‘wezens’ en data bepalen de maatschappij. Zelfs het menselijk handelen wordt hieraan onderworpen. Vanuit menselijk perspectief geeft dat best een somber perspectief. Zover is het gelukkig nog niet. - Column Bart Romijn

 


Sterker zelfs, gebruik van data en digitale technologie kan meer dan ooit mensen sterker en op grotere schaal verbinden. Op allerlei terreinen zien we veelbelovende voorbeelden, zoals beschreven in deze digitaliseringstoolkit voor ontwikkelingssamenwerking. Tijdens inspiratiesessies van het Partos innovatieplatform The Spindle passeren regelmatig nieuwe technologieën en daarmee opgedane ervaringen de revue. Bijvoorbeeld blockchain, dat velen vooral nog associëren met bitcoins en andere cryptomunten.  Ontwikkelingsorganisaties – ook diverse leden van Partos - blijken deze technologie al op allerlei terreinen toe te passen, zoals beschreven in Blockchain for Change.

 

Digitalisering vormt voor ontwikkelingssamenwerking een van de meest ingrijpende veranderingen voor de toekomst. De potentiële invloed is groot, zoals voor het bereik van programma’s, innovatie, efficiëntie, actieve betrokkenheid van achterban, partners en doelgroepen, bewustwording, transparantie en organisatorische flexibiliteit. Organisaties die zich niet goed voorbereiden op beter gebruik van data en van digitale technologie lopen een risico om achter te blijven. Het Charity Digital Skills Report 2018 geeft op basis van een wereldwijde verkenning aan dat organisaties zich wel bewust zijn van de noodzaak tot investeren, maar tal van redenen opvoeren om geen doorwrocht beleid te ontwikkelen. Men ziet door de bomen het bos niet meer. Tijd-, geld- en competentiegebrek beperken de inzet op digitalisering. En waar er inzet is, ontbreekt vaak een overkoepelende visie en strategie voor digitalisering en afstemming op de organisatie. Kortom, de uitdagingen zijn wel virtueel, maar niet van de lucht.

 

Graag pakken we als Partos deze handschoen op. We willen leden ondersteunen bij het maken en het implementeren van strategische keuzes op het gebied van digitalisering. Ook faciliteren we graag de samenwerking op dit gebied, als ook bij het verbeteren van datagebruik ten gunste van inclusieve, duurzame ontwikkeling. Het is daarbij ook van belang om aandacht te hebben voor de risico’s die op de loer liggen, zoals digitale tweedeling, uitsluiting, misbruik van data door machtshebbers, veiligheid en privacy. In samenspraak met leden en externe deskundigen gaan we aan de slag met het opzetten van een generiek stappenplan, oftewel een ‘roadmap’, als een nuttig hulpmiddel voor organisaties om een verdere slag te maken met digitalisering. Hierin nemen we ruimte op voor kennisdeling en waar mogelijk samenwerking in de daarvoor benodigde expertise en infrastructuur. 

 

Ben je geïnteresseerd in het meedenken in een werkgroep over de toekomst van digitalisering in ontwikkelingssamenwerking en wat dit betekent voor organisaties? Laat het ons dan weten via info@remove-this.partos.nl. Na de zomer willen we een start maken.