CPB: ook voor ontwikkelingssamenwerking de keuzes in kaart

Nieuws

Vandaag publiceerde het Centraal Planbureau de resultaten van hun doorrekeningen van een groot aantal verkiezingsprogramma’s. In grote lijnen is Partos positief gestemd over het resultaat. Met meer budget voor ontwikkelingssamenwerking kan samen de mondiale instabiliteit, armoede en klimaatverandering aangepakt worden, dat tevens grondoorzaken van migratie zijn.


Positieve trendbreuk
Er is een duidelijke verandering te zien in de voornemens van een groot aantal politieke partijen. De negatieve trend op het gebied van ontwikkelingssamenwerking wordt gekeerd. In plaats van bezuinigen, zoals de kabinetten Rutte I & II hebben gedaan, wordt weer geïnvesteerd in ontwikkelingssamenwerking. Nu blijkt dit ook uit de doorrekeningen van het CPB.

 

Partijen in een positief daglicht   
Met name GroenLinks, de PvdA en DENK steken erboven uit in de doorrekening van het CPB. Zij brengen het ontwikkelingsbudget weer terug op een volwaardig niveau. GroenLinks en DENK verhogen het ODA-budget in hun plannen met €2,1 miljard over vier jaar en PvdA verhoogt het budget met €2,0 miljard. Hoewel dit niet direct zichtbaar is in de CPB doorrekeningen, houden deze partijen ook nog eens in hun verkiezingsprogramma's de kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in Nederland buiten het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is het positief dat er in de verkiezingsprogramma’s aandacht is voor het ondersteunen van het maatschappelijk middenveld.

Kiest Nederland ervoor zich achter de dijken terug te trekken of is de kiezer zich bewust van het belang van internationale samenwerking?

Wat echter pijnlijk zichtbaar wordt, is dat het huidige kabinet een greep in de toekomstige budgetten voor ontwikkelingssamenwerking heeft gedaan. Dat resulteert erin dat, ondanks forse investeringen bij een aantal andere partijen, zoals D66 en ChristenUnie, de internationaal afgesproken norm van 0,7 procent van het BNP nog niet in zicht is.

 

Verder bezuinigen           
In het verkiezingsprogramma van de VVD wordt €2,7 miljard bezuinigd op internationale samenwerking. De VVD wil de hele hulpcomponent afschaffen en enkel het noodhulpbudget behouden. De koers die de VVD inzet door deze bezuiniging is zeer kortzichtig. In de huidige mondiale samenleving heeft Nederland er allerminst baat bij zich achter de dijken terug te trekken door zo te korten op ontwikkelingssamenwerking. Er zijn grote thema’s die het nieuws beheersen en onze aandacht vragen zoals klimaat en migratie. Ontwikkelingssamenwerking speelt hier een belangrijke rol in.

 

Het standpunt van de VVD is des te verbazingwekkender, omdat uit onderzoek van de IOB is gebleken dat van elke euro die Nederland aan bilaterale ontwikkelingshulp uitgeeft, tussen de 70 en 90 eurocent terugkomt als gevolg van de stijging van de export. Van dit bedrag komt minimaal 40 eurocent terug in Nederland zelf. Afschaffing van ontwikkelingssamenwerking zal daardoor ongeveer 15.000 banen kosten in Nederland, aldus het IOB. Kortom, de VVD snijdt zich met haar voorstellen ook in eigen vingers.

 

De verkiezingen
Op 15 maart valt er echt iets te kiezen. Kiest Nederland ervoor zich achter de dijken terug te trekken of is de kiezer zich bewust van het belang van internationale samenwerking? Partos werkt er samen met haar leden aan om de toegevoegde waarde van ontwikkelingssamenwerking continu voor het voetlicht te brengen. Niet alleen is ontwikkelingssamenwerking belangrijk voor mondiale stabiliteit, armoedebestrijding en om klimaatverandering tegen te gaan, het is ook in het eigen belang van Nederland dat het goed gaat met de wereld. Een groot aantal politieke partijen laat nu zien hier achter te staan.