Complexere organisaties: Wat zijn de gevolgen voor accountability?

Nieuws

Een paar keer per jaar organiseert het Partos Financial Network bijeenkomsten over vakinhoudelijke thema’s, speciaal voor controllers en financiële medewerkers van Partos-leden. Op 7 december jl. kwam een aantal leden bij elkaar voor het thema ‘NGOs, netwerkorganisaties, verbonden partijen en financiële belangen in anderen’, ditmaal op het kantoor van Save the Children. Wat betekent de groeiende complexiteit van organisaties voor de accountability en beheersing? En kunnen Partos-leden elkaar versterken?


Partos-leden werken meer en meer tegen de achtergrond van een steeds breder (internationaal) perspectief: in consortia, via verbindingen met andere organisaties etc. Dit vergroot de complexiteit van de organisatie. Wat is de impact hiervan op de externe verslaggeving? En wat betekent dit qua accountability en beheersing?

Wat betekent de groeiende complexiteit van organisaties voor de accountability en beheersing?

Controle is lastiger geworden
Twee medewerkers van PwC accountants, Mariëlle van Dijk en Michel Veldhuis, lichtten tijdens de bijeenkomst het wettelijk kader, de risico’s en de beheersing toe in het licht van deze trend. Het aangaan van een ‘verbonden partij’ brengt namelijk een aantal belangrijke risico’s met zich mee. Er is vaak veel (publiek) geld mee gemoeid en de invloed en controle op de uitvoering van de activiteiten is minder direct en moet worden gedeeld met andere partijen. Samengevat leidt dit tot de volgende risico’s:

  • Bestuurlijke risico’s: de organisatie blijft verantwoordelijk voor de uitvoering, maar heeft minder invloed op de wijze waarop de activiteit wordt uitgevoerd.
  • Financiële risico’s: financiële tekorten bij verbonden partijen die ten laste van de organisatie komen.
  • Het (on-)voldoende in huis houden van eigen expertise om de gewenste prestatie te formuleren en de geleverde prestatie te kunnen beoordelen.
  • De (on-)mogelijkheid om de uitbestedingsbeslissing te heroverwegen in verband met de benodigde investeringen.


Samen delen van betrouwbare partners
Na de presentatie waren de leden van Partos aan het woord om enkele praktijkgevallen met elkaar te delen. Opvallend was dat de ene organisatie verder is in de beheersing van risico’s dan de ander. Sommige leden waren bereid elkaar van checklists te voorzien. Deze helpen bij het selecteren van betrouwbare partners in ‘het Zuiden’. De keuze van lokale accountants in ‘moeilijke landen’ is tevens een zorg. Toen is er geopperd om gezamenlijk - via Partos - een lijst aan te leggen van reeds gebruikte en betrouwbare accountants in deze landen. Hoe dit vorm krijgt, dat moet nog even worden bezien.

 

Interesse in de presentatie van PwC? Deze kun je opvragen bij Ad Rombouts, via ar@remove-this.partos.nl.