Column Bart Romijn: Trekken, duwen en inspireren

Nieuws

Verleden week organiseerde de World’s Best News Campagne de Week van de Vooruitgang. Een manifest riep journalisten op meer aandacht te geven aan vooruitgang en verhalen te tonen over talrijke, hoopvol stemmende ontwikkelingen.


In dezelfde week publiceerde Het Ministerie van Buitenlandse Zaken de in 2016 behaalde Resultaten Ontwikkelingssamenwerking. Ruim 2 miljoen mensen kregen toegang tot hernieuwbare energie, 15 miljoen mensen meer en verbeterd voedsel, 2 miljoen boeren verhoogden hun productie, 200.000 banen via lokale ondernemingen en 1,8 miljoen extra vrouwen en meisjes toegang tot moderne anticonceptie. Ontwikkelingssamenwerking is bewezen effectief!

 

Uitgeklede begroting 2018
Het is dan ook uiterst pijnlijk om te zien dat een week later het kabinet een uitgeklede begroting voor ontwikkelingssamenwerking publiceert. Want nog steeds gaan wereldwijd ruim 800 miljoen mensen met honger naar bed, leven 40 miljoen mensen in slavernij, en worden regelmatig honderden miljoen mensen geteisterd door rampen.

Het is dan ook uiterst pijnlijk om te zien dat een week later het kabinet een uitgeklede begroting voor ontwikkelingssamenwerking publiceert.

Een halfslachtige begroting volstaat niet, zeker niet voor een rijk land. Voor het daadwerkelijk aanpakken van armoede en ongelijkheid moeten we niet minder maar juist meer investeren. Robuust beleid is de basis. Hiermee bedoel ik een coherent beleid – afgestemd op de Sustainable Development Goals - en substantiële financiering. 

 

Maatschappelijke organisaties zijn cruciaal
Belangrijker nog is dat alle partijen handen ineen slaan. Daar is nog een wereld te winnen. Burgerbewegingen en NGOs staan in meer dan honderd landen onder grote druk, de zogenaamde krimpende ruimte voor burgerbewegingen. Dat moeten en willen we dus koste wat kost tegengaan. Waar overheden en markt tekort schieten zijn maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven cruciaal. Dat gaat veel verder dan het aandacht vragen voor misstanden als laksheid in een effectieve aanpak vinden voor de klimaatproblematiek, belastingontwijking, handelsverdragen over de hoofden van mensen heen en de ontwrichting van ecosystemen. Dan gaat het verder, bijvoorbeeld om het democratiseren van het beheer van publieke goederen en diensten (zogenaamde ‘commons’: materiële en immateriële hulpbronnen en processen die de samenleving versterken). Maar ook om het leveren van producten en diensten die iedereen ten goede komen, dus ook de armste mensen, vrouwen, kinderen, mensen met een handicap en minderheden.

 

Dat betekent ook voor Partos, naast duwen en trekken op het politieke front en voor ruimte voor maatschappelijke organisaties, dat we vol energie inzetten op frisse ideeën en vernieuwende maatschappelijke initiatieven. Dat doen we met het Innovatieplatform van Partos, The Spindle. Het Partos Innovatiefestival op 12 oktober is hierin een hoogtepunt. Dan geven we het platform aan frisse durfallen en creatieve oplossingen. Kom, en laat je inspireren!