Column Bart Romijn: Power to the people

Nieuws

Actieve burgers en gevestigde organisaties zijn voor velen afzonderlijke werelden. Vorige week presenteerden een aantal organisaties, waaronder Partos, het Manifest Filantropie* aan leden van de Tweede Kamer. Het manifest bevat een pleidooi voor ‘goed doen’ oftewel filantropie als belangrijke pijler onder een gezonde samenleving. De discussie richtte zich op vrijwilligerswerk. Heel weinig aandacht ging er uit naar professionele organisaties.


Ik moest hier ook aan denken tijdens onze workshop ‘(Samen)werken aan toekomstbestendige organisaties’ op de Algemene Ledenvergadering van Partos afgelopen donderdag. Vele dimensies van vernieuwing van organisaties kwamen aan bod. Maar de wisselwerking en mogelijkheden van ‘organisatieverbreding’ door veel nauwere aansluiting met actieve individuen kwamen niet ter sprake. Terwijl juist in de verbinding tussen vrijwilligers en gevestigde organisaties grote kansen liggen.

 

Denk aan de ontwikkelingen en mogelijkheden voor participatie. Tijdens mijn eerste baan, bij Greenpeace begin tachtiger jaren, was de slogan: “Voor uw tientje staan wij in de vuurlinie”. Oftewel: geef ons geld, blijf thuis, want wij voeren de actie wel uit. Voor zeer gespecialiseerd werk kan dit nog steeds goed van toepassing zijn. Maar niet voor sociale verandering en inclusieve ontwikkeling.

 

Er is een enorm aanbod van mensen die ideeën en kennis willen delen, die in co-creatie betrokken willen worden, of die mede-eigenaar worden in deelnetwerken en soortgelijke initiatieven. Denk aan Wikipedia, airbnb en - ook in ontwikkelingslanden - tal van formele en informele coöperatieven. Waar vroeger op zijn best feedback werd gevraagd, zien we steeds meer ‘feedin’ ontwikkelingen. Dit biedt niet alleen mogelijkheden om meer kritische massa te mobiliseren. Je kunt zo ook mensen betrekken die normaliter buitengesloten zijn of niet gehoord worden. Dat is een dubbele uitdaging voor maatschappelijke organisaties: om een stem te geven aan ‘stemlozen’ moeten we ook beter luisteren naar buitengesloten groepen.

Er is een enorm aanbod van mensen die ideeën en kennis willen delen, die in co-creatie betrokken willen worden, of die mede-eigenaar worden in deelnetwerken en soortgelijke initiatieven. 

Veel van onze organisaties hebben hier ervaring mee opgedaan in ontwikkelingslanden. Overigens, de pilot met de Exclusie Radar beoogt een innovatie op dit gebied. Deze kennis en kunde kunnen we ook in Nederland inzetten. Bij vernieuwing van organisaties is het goed serieuze aandacht te geven aan ‘externe organisatieontwikkeling’. Dit betekent het inbouwen van processen en relaties met burgers, of dit nu individuen, vluchtige netwerken of pop-up organisaties zijn. Een uiterst interessant artikel met een handzaam organisatiemodel hiervoor staat in Harvard Business Review. Om in het verlengde van dit artikel af te sluiten: Let us Empower: Power to the People!

 

Bart Romijn
Directeur Partos

 

*Het manifest 'Filantropie is onmisbaar in onze samenleving' is 12 april gepresenteerd door een brede coalitie van veertien koepelorganisaties.