Column Bart Romijn: Ons handelen nu is een lakmoesproef voor de toekomst

Nieuws

Is de manier waarop we met een crisis omgaan een voorbode van hoe we de toekomst tegemoet gaan? Wat zegt de reactie op geconstateerde seksuele misstanden en machtsmisbruik in de humanitaire hulp over de organisaties zelf? Hoe we de kwestie van seksuele misstanden en machtsmisbruik aanpakken is een lakmoesproef voor hoe we als ontwikkelingsorganisaties de toekomst tegemoet treden.


Natuurlijk, seksuele misstanden en machtsmisbruik komen overal voor. We kunnen de ernst relativeren en wachten tot het stof gedaald is. We kunnen in de marge maatregelen treffen. Onze sector kiest ervoor een stap verder te gaan. Tenslotte, humanitaire- en ontwikkelingsorganisaties zetten zich in voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Laten we dat ook tot uiting brengen met de ambitie om voorloper te worden als het gaat om integriteitsbeleid. We voeren dit beleid in over de hele linie: van missie tot bedrijfsvoering, in het eigen gedrag en in relaties met partners. Met aandacht voor preventie, signalering, handhaving en voor de zorg voor slachtoffers. Waarbij wij uiteraard erkennen dat we nog veel te leren hebben.

 

In deze geest is Partos met een kerngroep van organisaties (verenigd in een zogenaamde stuurgroep*) voortvarend aan de slag gegaan met de uitwerking, financiering en uitvoering van een ‘Actieplan Integriteit’. Tijdens de Algemene Ledenvergadering afgelopen donderdag 12 april, hebben we dit plan op hoofdlijnen met de leden gedeeld. Het plan begint bij de invoering van een integraal integriteitsbeleid op organisatieniveau. Dit ondersteunen we met workshops over integriteit (28 februari en 17 april jl. en de volgende op 22 mei) en vervolgens via een intervisie- en leernetwerk. Het actieplan omvat ook specifiekere acties zoals de initiatieven voor een humanitair paspoort, lokale ombudspersonen in de noodhulp, de aanpassing van gedragscodes en die van de algemene Erkenningsregeling in Nederland. Aanstaande maandag 23 april presenteert de stuurgroep het actieplan tijdens een bijeenkomst met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en hopen we de aanwezige partijen nauwer te betrekken bij de uitvoering ervan.

 

Hoe de kwestie van seksuele misstanden en machtsmisbruik wordt aangepakt is een lakmoesproef voor hoe ontwikkelingsorganisaties de toekomst tegemoet treden.

 

De samenwerking en voortvarendheid binnen het ‘Actieplan Integriteit’ voedt mijn optimisme over de toekomst van ontwikkelingsorganisaties. De actieve samenwerking rondom - alsook de enthousiaste ontvangst van - onze toekomstverkenning ‘Adapt, Counteract or Transform. The future of Dutch development cooperation’, bewijst dat ontwikkelingsorganisaties ambitieus en toekomstgericht bezig zijn. Terwijl organisaties alle zeilen bijzetten voor het lopende werk, maken zij capaciteit vrij om de organisatie toe te rusten op een ongewisse toekomst. De toekomstverkenning beschrijft tal van relevante trends, onzekerheden, mogelijke toekomstscenario’s en ook ons eigen ‘A Future We Want’. Het rapport biedt handvatten voor transformatie. Dat begint op het niveau van je mindset, met confronterende vragen: Durven wij de leiding in handen te geven van diegenen waarvoor we ons inzetten? Maar ook: Denk minder in termen van schaarste (geld), maar in termen van het enorme kapitaal dat we in onze relaties en partners hebben: met elkaar verbonden competenties, creativiteit en veranderkracht. Bekijk hieronder een samenvatting van de toekomstscenario’s en laat je inspireren!

 

 

*Deelnemers aan de stuurgroep ‘Actieplan Integriteit’:
Cordaid, ICCO, Het Nederlandse Rode Kruis, CARE Nederland, Save the Children, Goede Doelen Nederland, CBF en Partos. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken participeert ook in de bijeenkomsten van de stuurgroep.