Column Bart Romijn: Ongehoord potentieel

Nieuws

Protestgeneratie, patat- en prestatiegeneratie, talrijk zijn de etiketten voor grote groepen jongeren. Ik voeg er nog een aan toe: de peer-generatie. Jongeren die, veelal online, wisselwerking met groepsgenoten zoeken. In de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking kennen wij ze ook.


Bijvoorbeeld het voormalige Jong OS, dat nu Bee Network heet. Jonge professionals die buiten de kaders van ontwikkelingssamenwerking via allerlei vormen van kruisbestuiving sociale impact nastreven.

 

Jongeren betrekken
Jongeren: creatief, kritisch, maar te weinig gehoord. Dat moet anders. In een domein als ontwikkelingssamenwerking dat zo ingrijpend verandert, is het cruciaal om jongeren heel nauw te betrekken. Niet alleen in uitvoering, maar juist ook in visie- en besluitvorming.

 

De honderd lidorganisaties van Partos tellen gezamenlijk zo’n 3500 werknemers. Hoeveel hiervan in de categorie jongeren vallen weten we niet precies. Wat we wel weten is dat jongeren tegen obstakels oplopen. Juist ook in de ontwikkelingssamenwerking, waar je voor een baan toch wel enkele jaren veldervaring nodig hebt. En om veldervaring op te doen, je raadt het al, heb je een baan in een ‘ontwikkelingsland’ nodig. Dit terwijl een goede instroom van jongeren een voorwaarde is voor aanpassing en vernieuwing van ontwikkelingsorganisaties.

Hoe kunnen we het potentieel van jongeren beter benutten en hoe kunnen we de positie van jongeren verbeteren?

Gelukkig zien we hier op veel plekken een kentering. Een wel heel uitgesproken voorbeeld is de organisatie CHOICE met alleen maar werknemers en bestuurders onder de 30 jaar. Ondanks deze zelfopgelegde beperking (is het wel een beperking?) is CHOICE heel succesvol. Van dit soort voorbeelden kunnen we leren.

 

Partos Jongerenraad
Wat brengen jongeren? Hoe kunnen we beter luisteren? Hoe kunnen we het potentieel van jongeren beter benutten en hoe kunnen we de positie van jongeren verbeteren? Deze vragen leidden tot het initiatief van een Partos Jongerenraad. Voor een eerste uitwisseling van ideeën hierover kwamen ruim 30 jonge professionals - voor het overgrote deel vrouwen overigens – op 17 mei jl. bijeen, samen met het bestuur en de directie van Partos.

 

Een aantal zaken viel op tijdens deze levendige bijeenkomst met enthousiaste deelnemers. Bij de identificatie van inhoudelijke thema’s domineerden begrippen als inclusieve innovatie en een integrale benadering. Daarmee namen de deelnemers stelling tegenover technologie die uitsluit (denk aan de digitale kloof) en op korte termijn gerichte, fragmentarische activiteiten. Veel energie kwam los tijdens de bespreking van de positie en kansen voor jongeren binnen ontwikkelingsamenwerking. Aan bod kwam natuurlijk de enabling environment voor loopbaanontwikkeling, waar vele verbeteringen mogelijk zijn. Ook kritische zelfreflectie kwam aan bod: durven we als jongeren wel genoeg risico te nemen? En: zijn we wel assertief genoeg en trekken we wel voldoende gezamenlijk op?

 

 

De uitkomst was dat we dit nieuwe netwerk van jongeren als Partos voortzetten en al doende en lerende tot speerpunten en acties komen. Deze Jongerenraad, het Partos-bestuur en -directie, gaat naar mogelijkheden zoeken voor een prominentere inbreng in de besluitvorming van Partos, zoals in het bestuur en de Algemene Ledenvergadering. Dit moet terug te zien zijn in het jaarplan van Partos. Zo gaan we samen met young professionals aan de slag om dit ongehoord potentieel beter te benutten en betrekken!

 

Bart Romijn
Directeur Partos