Column Bart Romijn: ‘Nu gaat het om het echie’

Nieuws

We hebben de verkiezingen nu achter de rug. De uitslagen zijn bekend. Wat dit betekent voor de komende jaren blijft voorlopig ongewis. We moeten ons nog meer focussen op onze speerpunten: robuust beleid op ontwikkelingssamenwerking met adequate financiering, een sterk maatschappelijk middenveld en een coherent beleid gericht op de Sustainable Development Goals (ook in Nederland).


Er is een basis gelegd in de politiek. Een jaar geleden had ik niet durven hopen dat zo veel politieke partijen zo duidelijk stelling pro ontwikkelingssamenwerking zouden innemen. Ontwikkelingssamenwerking staat weer op de agenda en we mogen trots zijn dat dit gelukt is. We mogen ook trots zijn op de samenwerking in de lobby- en communicatiegroep van Partos-leden en de World’s Best News Campagne. Juist door de onderlinge afstemming hebben we het afgelopen jaar de noodzaak en de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking over het voetlicht gekregen. Met als laatste succes voor de verkiezingen acht(!) partijen die een manifest ondertekenden om de bezuinigingstrend in de ontwikkelingssamenwerking te keren en extra te investeren.

Een jaar geleden had ik niet durven hopen dat zo veel politieke partijen zo duidelijk stelling pro ontwikkelingssamenwerking zouden innemen.

Spannende formatie
Houden deze partijen de rug recht bij de formatie en tijdens de onderhandelingen over een regeerakkoord? En het CDA, dat het manifest nog niet ondertekende, zal zij haar leden en partijprogramma gestand doen en rentmeesterschap voor de wereld vertalen in investeren in ontwikkelingssamenwerking? En dan de grootste partij - de VVD - die de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking ontkent. Lijsttrekker Rutte in het NOS-slotdebat: "Je moet ervoor zorgen dat de ruggengraat van de samenleving, de middenklasse, dat die zich ook in die landen kan ontwikkelen. Dat lukt je niet door er maar miljarden naar te gooien, dat hebben we de afgelopen vijftig jaar gedaan. Dat is totaal mislukt." De effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking is juist de afgelopen jaren uitvoerig gedocumenteerd door talrijke evaluaties (zie bijvoorbeeld de gezamenlijke MFS II-evaluaties), en mede op aandringen van de VVD. Laten we de politieke partijen samen een steuntje in de rug geven door ons luid en duidelijk te laten horen. Ontwikkelingssamenwerking is een noodzaak, op weg naar een betere wereld waarin we niemand in de steek laten.

 

Bart Romijn
Directeur Partos