Column Bart Romijn: ‘Impact: op zoek naar de balans’

Nieuws

De opvolger van de jaarlijkse Transparant Prijs wordt de ‘Impact Challenge’*. Deze Challenge bestaat uit een jaarlijkse impactmeting op sectorniveau, een impact evenement en een leergang omtrent ‘doelrealisatie’. Dit is een toe te juichen initiatief, want het zet impact centraal. En impact, daar draait alles om. Het past perfect in de overkoepelende inzet van Partos op ‘Verbinden voor Innovatie en Impact’ (Partos’ toekomstscenario).


Partos sluit zich graag aan bij dit nieuwe initiatief, door bij te dragen met nieuwe inzichten en inspirerende voorbeelden, maar ook door te pleiten voor een evenwichtige benadering van impact. Daar is een wereld te winnen. 

 

Een voorbeeld: effectief altruïsme
Exemplarisch is de discussie van de afgelopen maand in Nederland over de voors en tegens van effectief altruïsme. Deze benadering en beweging staat voor veel meer aandacht voor het meten van impact. Dit meten gebeurt vooral vanuit het perspectief van kosteneffectiviteit en deze stroming bepleit dan ook meer inzet op de meest kosteneffectieve acties, naar de logica van filosoof Peter Singer.

Zoals met ieder ‘-isme’ moeten we ons hier niet op blindstaren, want het heeft ook tekortkomingen. 

We kunnen veel leren van effectief altruïsme. De aandacht voor het verzamelen van bewijsvoering moedig ik aan. Maar zoals met ieder ‘-isme’ moeten we ons hier niet op blindstaren, want het heeft ook tekortkomingen. Een risico is dat voorrang gegeven wordt aan projecten die makkelijker meetbaar zijn, waardoor  inzet op systeemverandering of beleidsbeïnvloeding minder aandacht krijgen. Bij tal van ontwikkelingsprogramma’s is impact niet eenduidig te meten, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit als het gaat om sociale verandering. Tot dit inzicht kwamen we ook bij de gezamenlijke evaluatie van het MFS II-programma. Steeds meer nieuwe benaderingen die ‘meten’ aanvullen, zien het daglicht. Zoals afgelopen vrijdag, waar tijdens de kick-off van The Spindle Summer Labs onder meer het idee van een ‘Narrative Assessment’ werd gepitcht.

 

Zoek de balans
In de jaren ‘80 van de vorige eeuw ontstond het inzicht dat een bedrijf zich niet moest blindstaren op (financiële) winstcijfers. Want in het ene jaar kon je dikke winst maken, terwijl je het volgende jaar onderuit kon gaan. De gezondheid en het toekomstperspectief van een bedrijf kon je veel beter inschatten en voeden door je ook te richten op drie andere belangrijke ‘strategische’ invalshoeken. Denk aan het marktperspectief, de gezondheid van de organisatie en de mate waarin werd geleerd en geïnnoveerd. Dit leidde tot de zogenoemde Balanced Score Card, dat ook bij diverse maatschappelijke organisaties in gebruik is. Het gaat om de balans tussen het behalen van directe resultaten en het (voeden van) vermogen om resultaten te behalen. Daarbij speelt ook de morele betrokkenheid van mensen bij doelen (compassie is ons kompas) een belangrijke rol. Laat dit een mooie uitdaging zijn voor de Impact Challenge!

 

Bart Romijn
Directeur Partos

 

*De Impact Challenge is een idee van Wakker Dier, Nierstichting, Plan Nederland, Amref Flying Doctors, de Natuur en Milieufederaties, Simavi, The Hunger Project, Goede Doelen Nederland, CBF, Impact Centre Erasmus en PwC.