Column Bart Romijn | Een jaar om nooit te vergeten!

Nieuws

We hadden zulke mooie plannen gemaakt vooraf aan het afgelopen jaar. Tot daar opeens het coronavirus de kop opstak en als een tsunami met ongekend lange nasleep alles veranderde, wereldwijd en ook in ons eigen werk en leven. Dit maakte het voor al onze leden een bizar en zwaar jaar, met veel nieuwe uitdagingen. Zowel in de landenprogramma’s, binnen de organisatie alsook individueel. Ook ons eigen team binnen Partos heeft een aantal stevige klappen gekregen. “Een jaar om gauw te vergeten”, is de algemene verzuchting. Maar wat mij betreft: een jaar om nooit te vergeten!


Op de eerste plaats omdat de coronacrisis het belang van ons werk dubbel en dwars onderstreept. De hardste klappen vallen bij de armste en meest kwetsbare groepen, zowel in ontwikkelingslanden als in de rijke landen. Opkomen voor deze groepen, dat drijft ons! Nog een reden om het jaar niet te vergeten is dat we samen met onze leden onverminderd zijn doorgegaan met ons werk. We zien zelfs meer samenwerking dan voorheen. Een van de belangrijkste drijfveren voor nieuwe leden (10 dit jaar!) die ik terug hoorde om zich bij Partos aan te sluiten: Samen sta je sterker.
 

Als ik kijk naar de prioriteiten die we ons aan het begin van dit jaar stelden, daar hebben we aan vastgehouden. De ondersteuning van de leden bij de diverse openstaande subsidieprogramma’s voor Partnerschappen. De succesvolle afronding van het innovatieprogramma met extra aandacht voor digitale ontwikkelingen. Onze voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen. Daar mogen we best trots op zijn. Vooral ook omdat bovenop het reguliere werk het werk vanwege corona kwam, zoals een ‘Corona kennisportal’, de inzet op extra budget en op grotere flexibiliteit bij de uitvoering van programma’s bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het voor NGOs openstellen van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. En niet onbelangrijk: de beleidsmatige, politieke en maatschappelijke steun voor ontwikkelingssamenwerking, en de inzet van het maatschappelijke middenveld daarbij, is overeind gebleven. Met hartverwarmende steun afkomstig van tal van wetenschappers en religieuze leiders. Dit is geen garantie voor de toekomst, maar het zijn wel pijlers waar we verder op kunnen bouwen.
 

Verder bouwen is een uitdrukking die we in het coronatijdperk vaak horen onder verschillende noemers, zoals “Building Back Better” en “Green Reset”. Alle met het oog op herstel én een krachtige impuls aan het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Minder armoede. Meer gelijkheid en rechtvaardigheid. Meer duurzaamheid. En meer bescherming en rewilding van de natuur. Op alle fronten zullen we daar ook vanuit Partos met onze leden aan werken. Maar voor nu wens ik iedereen even een goede adem- en reflectiepauze tijdens de komende Kerst. Laten we daarbij het afgelopen jaar en niemand vergeten!


Lees ook het artikel: Highlights 2020: we werkten meer samen dan ooit tevoren!