Column Bart Romijn: 'Balanceren: een onmisbare vaardigheid'

Nieuws

Balanceren is een onmisbare vaardigheid voor brancheverenigingen en dus ook voor Partos. Het draait om het evenwicht zoeken tussen de gezamenlijke belangen van alle leden, de belangen van groepen van leden op deelonderwerpen en die van individuele leden. Dat vergt keuzes.


Om de goede keuzes te maken vragen we regelmatig feedback van onze leden, zoals tijdens Algemene Ledenvergaderingen, diverse bijeenkomsten en op dit moment ook weer via ons online ledenwaarderingsonderzoek. (Heb je dit nog niet ingevuld? Doe het svp gelijk even!) Luisteren is immers belangrijk.

 

 

Luisteren naar iedereen betekent echter niet voor consensus gaan. Dat zou Partos tot een logge tanker maken. We hebben ook loods- en speedbootjes nodig. ‘Coalitions of the willing’, oftewel groepen met veel energie die vastbesloten zijn iets gezamenlijk aan te pakken, zijn minstens zo belangrijk. Interessant is wat twee experts op het gebied van innovatie en brancheverenigingen, Ivan Pouwels en Denise van Bemmel, hierover zeggen:

Bepaal niet met alle leden, maar samen met een kleine groep innovatieve leden de strategie die de vereniging wil volgen op de innovatiethema’s.

Dit is precies wat we doen met het innovatieprogramma van Partos, The Spindle. Daar betrekken we ook externe partijen, inclusief zuidelijke brancheverenigingen. Pouwels en Van Bemmel geven een interessant kader voor de doorontwikkeling van de ‘branchevereniging 1.0 naar 3.0’ (klik om te vergroten):


Dit schema is geen blauwdruk, maar wel een handzaam referentiekader voor het maken van keuzes. Het komt uit het artikel ‘De vereniging als intermediair voor innovatie‘, eveneens de titel van een masterclass voor brancheverenigingen waaraan ik deelnam. Daar bleek dat veel brancheverenigingen moeten balanceren tussen het dienen van de directe ledenbelangen én het vooruitkijken naar wat het beste is voor de bredere sector, in ons geval die van ontwikkelingssamenwerking.

 

Dit is een gezond spanningsveld. Partos kiest ervoor om zowel de achterban als de verschillende voorhoedes te dienen. Op die manier houden we ontwikkelingssamenwerking dynamisch en effectief.

 

 

Bart Romijn
directeur Partos