Blog HLPF: 'Het is over, maar nog niet voorbij'

Nieuws

Gerjan Agterhof (Woord en Daad) is namens Partos in New York en maakt samen met de Nederlandse delegatie deel uit van het High Level Political Forum van de Verenigde Naties. Agterhof vertegenwoordigt het Nederlandse maatschappelijk middenveld tijdens een scala van bijeenkomsten en activiteiten. Daarbij heeft hij de recente Nederlandse Sustainable Development Goals (SDG)-rapportage onder de arm.


door: Gerjan Agterhof

 

Het HLPF is voorbij. 2458 aanwezigen. 44 landen die een presentatie hebben gegeven. 36 plenaire bijeenkomsten. 147 side events. Overheid, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven, kennisinstellingen, jongeren; ze waren er allemaal! Één grote kruisbestuiving.

 

Ik heb in de afgelopen dagen veel plenaire bijeenkomsten en side events bezocht. Ik heb mensen ontmoet uit Europa, Amerika, Afrika en Azië. Ik mocht als lid van de Nederlandse delegatie, samen met o.a. de minister-president van Curaçao, dineren in de residentie van de Nederlandse ambassadeur bij de VN. Ik heb een kort moment met Jeffrey Sachs himself mogen spreken. En ja, ook nog wat van New York kunnen zien. Maar, na negen enerverende dagen in deze stad is de vraag: wat heeft het HLPF opgeleverd?

 

De eerste resultaten
Allereerst was het goed om met een brede Nederlandse delegatie aanwezig te zijn. Dat laat zien dat er in de Nederlandse samenleving, in al haar geledingen, brede steun is om de SDGs tot een succes te maken. Om werkelijk bij te dragen aan duurzame ontwikkeling wereldwijd, met bijzondere aandacht voor ontwikkelingslanden. Ook was het waardevol dat er veel maatschappelijke organisaties uit Nederland aanwezig waren. Samen hebben we vragen opgesteld om aan Minister Ploumen te stellen tijdens haar presentatie. Dat gaf een helder signaal dat het maatschappelijk middenveld de Nederlandse overheid scherp houdt. Zodat er naast mooie woorden ook mooie daden komen.

Ook was het waardevol dat er veel maatschappelijke organisaties uit Nederland aanwezig waren. Samen hebben we vragen opgesteld om aan Minister Ploumen te stellen tijdens haar presentatie.

Het HLPF is ook een goede plek om te zien en te horen in welke richting de huidige discussies over duurzame ontwikkeling zich bewegen. Mijn koffer zit vol interessante rapporten. Ik was positief verrast door de aandacht voor beleidscoherentie: het idee dat je niet alleen via ontwikkelingssamenwerking, maar ook via andere beleidsterreinen zoals handel en belastingen, iets positiefs kunt betekenen voor ontwikkelingslanden. Ook een opsteker vond ik de ruimte die aan jongerenvertegenwoordigers geboden werd om actief bij te dragen aan de SDGs. Wat zijn dat getalenteerde en gepassioneerde ‘leiders van vandaag’ (zoals de Deense Minister van Financiën ze noemde)!

 

Verschillende landen, verschillende presentaties
Ten slotte gaf het HLPF inzicht in hoe verschillende landen omgaan met de SDGs. Soms bemoedigend, zoals de vooruitgang die geboekt werd in Slovenië. Soms teleurstellend, zoals het introfilmpje van Qatar, waar bijna alleen maar mannen in te zien waren of Tajikistan, die het leger trots liet paraderen in het filmpje. Soms schaamteloos, zoals de presentatie van Bangladesh, waar de Minister deed alsof het land er fan-tas-tisch voorstond, terwijl miljoenen Bengalen worstelen met bijvoorbeeld toegang tot gezondheidszorg en de gevolgen van klimaatverandering. En soms inspirerend, zoals de presentatie van Denemarken, waar een vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld en plein public haar overheid opriep om in de toekomst hen beter te betrekken dan in het verleden het geval was.

 

En nu door!
Al de inzichten, contacten en ervaringen van het HLPF helpen ons als Building Change-coalitie (Partos, Woord en Daad en Foundation Max van der Stoel) om ons ook in de komende tijd actief in te zetten voor de SDGs, samen met de overheid en andere betrokkenen. Het eerstvolgende hoogtepunt is de ‘Adopteer een SDG’-campagne waarbij we leden van de Tweede Kamer gaan stimuleren om de SDGs mee te nemen in hun dagelijks werk. Ook zijn we bezig met plannen om verschillende partijen samen te brengen rondom het thema ‘Financiering voor Duurzame Ontwikkeling’. We hebben immers 2,5 biljoen dollar (12 nullen) per jaar nodig om de SDGs te behalen! Op 25 september, tijdens de SDG Impact Summit op het KIT in Amsterdam, hoor je hier meer over.