Begrotingsbehandeling Ontwikkelingssamenwerking in voorbereiding

Nieuws

Een maand geleden, op Prinsjesdag, is de Rijksbegroting gepubliceerd. Hierover schreef Partos al eerder dat ontwikkelingssamenwerking er bekaaid vanaf komt.


Zie bijvoorbeeld het persbericht onder de titel ‘Een mooi verhaal met slechte cijfers’. Inmiddels is het alweer een maand later en zijn de politieke en financiële beschouwingen achter de rug. Ook bij Partos is niet stil gezeten en is er onder andere een brandbrief samen met de Partos-leden geschreven. De IOB-evaluatie The gaps left behind – an evaluation of the impact of ending aid, is een forse steun in de rug. Deze evaluatie laat namelijk zien hoe desastreus de effecten van eerdere bezuinigingen zijn.

 De IOB-evaluatie laat zien hoe desastreus de effecten van eerdere bezuinigingen zijn.

Input voor de begrotingsbehandeling
Tijdens de Financiële Beschouwingen heeft de SGP een amendement ingediend om het budget voor Ontwikkelingssamenwerking op te hogen. Een ophoging die, zoals in de eerder genoemde brandbrief verwoord, in deze tijden zeer welkom en terecht zou zijn.

 

De behandeling van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking staat gepland in de week van 7 november. Partos werkt nu aan een uitgebreide reactie op de begroting in voorbereiding op dit debat. Hierbij geldt natuurlijk dat Partos deze brief baseert op de input van leden, waarbij de vereniging de volgende kernthema’s in ogenschouw houdt:

 

Alle input van Partos-leden rondom deze thema’s voor de brief is van harte welkom. Deze kun je mailen naar Vincent Thepass, via sp@remove-this.partos.nl. Ook vragen of andere aanvullingen zijn welkom!