AO over SDGs op komst in Tweede Kamer: Nederland moet ambitie tonen

Nieuws

Op 25 januari staat in de Tweede kamer een Algemeen Overleg (AO) gepland over de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) en Inclusieve Ontwikkeling. In voorbereiding hierop heeft Partos een brief naar de Kamer gestuurd met daarin aanbevelingen voor een effectieve implementatie.


In deze brief, die is gemaakt in samenwerking met Partos-leden en het Ready for Change team, schrijft Partos dat het Kabinet in 2016 al een aantal goede eerste stappen heeft gezet. Met een evaluatie van het huidige Nederlandse beleid, een begin van een plan van aanpak en het op gang brengen van een nationale agenda op de Transform Your World conferentie (Erasmus Universiteit, 8 dec. jl.) lijken de Werelddoelen in Nederland voorzichtig van de grond te komen.

 

Een gedurfde houding
Echter, als Nederland de daad bij het woord wil voegen en de SDGs daadwerkelijk serieus wil nemen, is er meer ambitie nodig. Het Kabinet moet met concrete implementatieplannen te komen, een coördinerende rol op zich nemen als aanjager en naast het beleid van Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking moet ook ander beleid getoetst worden op haar consequenties voor ontwikkelingslanden. De regering eiste een concrete implementatiestrategie van de Europese Commissie: het zou haar sieren hierbij zelf ook de daad bij het woord te voegen.

Als Nederland de daad bij het woord wil voegen en de SDGs daadwerkelijk serieus wil nemen, is er meer ambitie nodig.

De implementatie van de SDGs is een essentiële voorwaarde voor het bewerkstelligen van één van de hoofdthema’s waar Partos op focust: een coherent beleid. Door op alle relevante beleidsgebieden naar de gevolgen voor ontwikkelingslanden te kijken, kan Nederland voorkomen dat het met de ene hand geeft, en dat vervolgens met de andere hand weer wegneemt.

 

Een gedurfde houding voor verandering is nodig: alleen dan kan ontwikkelingssamenwerking echt effectief en inclusief worden.

 

Voor vragen of opmerkingen omtrent belangenbehartiging & beleidsbeïnvloeding kun je terecht bij Koos de Bruijn, Advocacymanager, via koos@remove-this.partos.nl

 

Foto: Hugo von Meijenfeldt (MinBuZa) op Ready for Change conferentie 2016 (Roos Trommelen).