ALV Partos: focus op toekomstbestendigheid

Nieuws

Tweemaal per jaar organiseert Partos voor haar leden de Algemene Ledenvergadering, waarvan de eerste van 2017 afgelopen donderdag 13 april plaatsvond in het Volkshotel te Amsterdam. Hét moment waarop leden zien en horen waar de branchevereniging mee bezig is, het moment waarop leden inspraak hebben maar ook een moment om elkaar te ontmoeten.


Meer dan veertig Partos-leden kwamen af op de ALV, waar naast aandacht voor de afgesloten activiteiten en inzicht in het lopende werk, ook ruimte was voor leren en ervaringen uitwisselen. Na de pauze organiseerde Partos met PWC en het Centre for Innovation namelijk een workshop '(Samen)werken aan een toekomstbestendige organisatie'. Tijdens de ALV zijn het jaarverslag en de jaarrekening voor 2016 goedgekeurd en vastgesteld en werd decharge verleend aan het bestuur van Partos.
 

Politieke Monitor dit jaar voor alle leden
Een punt van discussie tijdens de ALV betrof de shared service Partos Politieke Monitor. Waar tot op heden de Politieke Monitor verspreid werd onder leden die daar apart voor betaalden, kozen de leden er tijdens de ALV middels een stemming voor om in 2017 de met de Monitor gemoeide kosten te financieren uit de begroting van Partos. Daarmee is de Monitor in 2017 voor alle leden beschikbaar vanuit de algemene contributiebijdrage. In november kijkt de ALV naar de geëigende financieringsvorm voor de komende jaren. Als je de Politieke Monitor ook wekelijks wil ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@remove-this.partos.nl o.v.v. 'Aanmelding Politieke Monitor', dan zet Partos je op de verzendlijst.

 

Partos Jongerenraad
Het bestuur heeft het plan opgevat om zich regelmatig te laten inspireren door jonge mensen van binnen en buiten de vereniging. De leden werden verzocht om kandidaat-leden voor deze Jongerenraad aan te melden bij Bart Romijn (dit kan nog steeds via br@remove-this.partos.nl). Het gaat dan om jonge mensen tot 30 jaar die goed kunnen aangeven hoe zij de toekomst voor ogen hebben.

 

Workshop (samen)werken aan een toekomstbestendige organisatie
Alle leden hebben te maken met ingrijpende en snelle veranderingen in de buitenwereld. Het aanpassen van de organisatie is geen eenmalige exercitie, het is een continu gegeven. Juist ook op directieniveau kan uitwisseling van ervaringen en kennis de kwaliteit en snelheid van aanpassingen ten goede komen. Net als het gezamenlijk betrekken van externe partners. Daarom organiseerde Partos deze workshop, overigens een opmaat naar een door Partos gefaciliteerd vervolgtraject. 

Alle leden hebben te maken met ingrijpende en snelle veranderingen in de buitenwereld. Het aanpassen van de organisatie is geen eenmalige exercitie, het is een continu gegeven.

Allert van den Ham (SNV), Patricia Vermeulen (AMREF Flying Doctors) en Stefan van der Swaluw (SOS Kinderdorpen) gaven inzicht in de keuzes die zij maakten om hun organisatie op de toekomst voor te bereiden. Daarna gaf PWC een kort overzicht van enkele generieke trends waarmee (Nederlandse) organisaties te maken hebben. Het Centre for Innovation van de Universiteit van Leiden zette de aanwezigen vervolgens in een ‘snelkookpan’. Onder grote tijdsdruk bepaalden de deelnemers hun uitdagingen, de kansen en de prioritaire mogelijkheden voor gezamenlijke actie. Op 18 mei 2017 organiseert The Spindle (het innovatieprogramma van Partos) een vervolgbijeenkomst voor genodigden, mede op basis van de resultaten van de workshop (contactpersoon: Jesse van der Mijl, Innovatie facilitator, jesse@remove-this.partos.nl).  

 

Lenteborrel met Thea Hilhorst
Na de sluiting van de vergadering ontmoetten Partos-leden enkele externe relaties tijdens de Partos Lenteborrel. Prof. Dr. Thea Hilhorst (International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam) verrijkte de bijeenkomst met een krachtig verhaal over de complexe relaties tussen ontwikkelingsorganisaties, noodhulporganisaties en de lokale bevolking tijdens crises. Daar waar de VN steeds vaker refereert aan ‘crises als het nieuwe normaal’, vormt investeren in lokale veerkracht de leidraad in het onlosmakelijke geheel van ontwikkelingssamenwerking, noodhulp en wederopbouw. Lees vooral de inaugurele rede (2016) van Hilhorst voor haar complete verhaal.