Algemene Ledenvergadering: Partos op weg naar 2019

Nieuws

Op donderdag 15 november verzamelden bijna 50 leden van Partos zich in het Volkshotel te Amsterdam. Hier voltrok zich de tweejaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de branchevereniging. De bijeenkomst waar leden instemden met de Partos Gedragscode, het jaarplan en de begroting voor 2019.


Tijdens de opening van de ALV, geleid door bestuurslid Evelijne Bruning (The Hunger Project), werd de benoeming van Ton Meijers (Oxfam Novib) als Partos bestuurslid bekrachtigd, evenals de herbenoeming van Jeroen van der Sommen (Akvo). Maar we namen ook afscheid van Fatumo Farah (Hirda) als bestuurslid van Partos. Jan Willem Nieuwenhuys (Fair Capital Partners) kondigde aan dat hij stokje voor voorzitterschap van het Partos-bestuur wil overgeven. De komende tijd gaat het bestuur uiteraard op zoek naar waardige opvolging van deze twee leden.

 

 

 Evelijne Bruning

 

Een kijkje in de keuken van Hivos

Met veel interesse werd er tijdens deze middag geluisterd naar Edwin Huizing (Hivos). Hij gaf een kijkje in de keuken van zijn organisatie. Hoe treden zij de toekomst tegemoet met de vele veranderingen waaraan de sector onderhevig is. Hoe gaat Hivos om met noodzakelijke vernieuwing van de organisatie en hoe verkennen zij nieuwe vormen van samenwerking.

 

 Edwin Huizing 

 

Veel vragen rondom Integriteit en de Gedragscode

Een belangrijk punt op de agenda deze ALV was de aanpassing van de Gedragscode Partos en Partos 9001. Maar voordat deze aanpassingen aangenomen werden, benadrukte Bart Romijn het belang van onze inzet op integriteit, en nam hij ons door de resultaten van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit, waarna Ton Meijers (Oxfam Novib) het woord kreeg. Hij was gevraagd om de bezoekers van de ALV te informeren over de integriteitsaanpak van zijn organisatie. In 2015 begon Oxfam Novib al intensief te werken aan dit onderwerp. De presentatie gaf een goed beeld van wat er vanaf dit punt allemaal bewerkstelligt is en op welke manier.

 

Ton Meijers                                                         Anne-Marie Heemskerk

 

Een toelichting op de wijziging rondom de Partos Gedragscode en de Partos 9001 certificering werd gegeven door Anne-Marie Heemskerk van Partos. De voorgestelde wijzigingen in de Partos Gedragscode en de Partos 9001 staan niet op zich zelf. Ook de Erkenningsregeling Goede Doelen en de organisatietoets van het Ministerie van het Buitenlandse Zaken worden aangepast. Het een en ander is goed met de betrokken partijen afgestemd om tegenstrijdigheden en stapeling te voorkomen. De voorstellen voor de wijzigingen zijn tot stand gekomen in overleg met leden van de Partos Werkgroep Kwaliteit. Ook is er gebruik gemaakt van advies en commentaar door integriteitsdeskundigen en auditors van certificerende instellingen. De ontwikkelde Handreiking Integriteitssysteem zal leden goed op weg helpen bij het inrichten van een goed integriteitssysteem. Ook worden er aantal andere hulpmiddelen aangeboden vanuit Partos en de werkgroep zodat Partos-leden de aanpassingen zo goed mogelijk kunnen realiseren.

Dat dit onderwerp op dit moment als zeer belangrijk wordt geacht bleek wel uit de vragen na afloop en de discussie die op gang kwam rondom dit onderwerp. Een aantal van de aanwezige leden vroeg om een nadere aanscherping van de voorgestelde wijzigingen in de Gedragscode. Dit betrof onder andere de aanscherping op de zorg voor slachtoffers. De ALV ging akkoord met deze toevoeging. Uiteindelijk werd de gewijzigde Gedragscode aangenomen, met de toezegging vanuit het Bestuur, dat voorstellen voor nadere aanpassing op de agenda zal staan van een volgende ALV.

 

Highlights 2018 en vooruitblik 2019

Na de pauze vertelden medewerkers van Partos over de hoogtepunten van het jaar 2018 en werd er vooruitgeblikt op wat er ons te wachten staat in 2019. Als gasten schoven zij aan tafel bij voorzitter Evelijne Bruning. Zo vertelde Bart Romijn tijdens de eerste ronde aan tafel over het concept ‘Trickle Up’ waar hij graag mee aan de slag gaat komend jaar en keek Sera Koolmees (Communicatie) terug op een geslaagd Innovation Festival. In de tweede ronde schoven er gasten aan vanuit Lobby en Beleidsbeïnvloeding. Niet alleen Koos de Bruijn en Ingrid Coenen (beiden Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding) vertelden over geboekte resultaten zoals de vernieuwde politieke monitor, ook leden zoals Gerjan Agterhof (Woord en Daad) schoven aan tafel om over de succesvolle samenwerkingen te vertellen. Goede voorbeelden hiervan zijn de Adopteer een SDGcampagne en de SDGtoets. Tijdens de derde ronde spraken Anne-Marie Heemskerk, Jesse van der Mijl, Mark Kirkels (War Child) en Marinke van Riet (VOICE)  over de werkzaamheden rondom Kennis, Effectiviteit en Innovatie in 2019. Nieuwe activiteiten zoals een traject voor directeuren om hun organisatie te richten op de toekomst, en een bijeenkomst over de (on)zin van de Partos 9001 voor kleinere organisaties werden aangekondigd, maar ook het vervolg op de publicatie Joining Forces, Sharing Power, de voortzetting van de NOW-Us! Award, en de Efficiency Labs passeerden de revue. De ALV stemde in met zowel het jaarplan 2019 als de begroting voor het komende jaar.