AidWatch rapport 2016: 'inflated aid' is zorgelijke trend

Nieuws

Vorige week heeft CONCORD, de Europese koepelorganisatie van ngo’s, het jaarlijkse AidWatch rapport gepubliceerd: ‘This is not enough’. Daarin komt naar voren dat de EU wederom faalt om 0.7 procent van het BNP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking.


Ook Nederland komt aan bod in het rapport. Volgens AidWatch hebben in 2015 maar vijf landen de 0.7 procent gehaald, waaronder Nederland (0.76 procent). Partos wil hier benadrukken dat dit niet helemaal klopt, omdat een deel van deze uitgaven bestemd is om de opgelopen kosten voor de opvang van asielzoekers te dekken. Er is sprake van zogenaamde ‘inflated aid’. De échte uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking zijn 0.58 procent van het BNP.

Er is sprake van zogenaamde ‘inflated aid’.

Zo min mogelijk ‘inflated aid’
Het rapport zelf adviseert de EU en de lidstaten dan ook om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk sprake is van ‘inflated aid’ en dat zoveel mogelijk van de 0.7 procent van het BNP uitgegeven wordt aan de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden zelf. Ook voor Nederland gaat dit advies op. In de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking staat voor 2017 0.56 procent gebudgetteerd, voor 2018 0.49 procent en in 2019 0.46 procent. Ook hierbij gaat het om ‘inflated aid’ en dus zijn de werkelijke uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking zelfs nog lager.